Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 39

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia

10 (5-14) Katarzyna Bilińska-Reformat, Ewa Frąckiewicz Więcej
2.

Techniki neuronauki poznawczej w systemach wspomagania decyzji

10 (15-24) Anna Borawska Więcej
3.

Paradygmat programowania proceduralnego w procesie budowy systemów automatycznych bazujących na średnich kroczących

11 (25-35) Przemysław Juszczuk, Jan Kozak Więcej
4.

Wielokryterialna metoda wspomagania decyzji PVM w wyborze kraju lokalizacji działalności gospodarczej

11 (37-47) Kesra Nermend, Danuta Miłaszewicz Więcej
5.

Algorytmy do konstruowania drzew decyzyjnych w przewidywaniu skuteczności kampanii telemarketingowej banku

11 (49-59) Jan Kozak, Przemysław Juszczuk Więcej
6.

Cloud computing w zarządzaniu organizacją

12 (61-72) Ewa Krok Więcej
7.

Symulacja komputerowa w badaniu efektów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwu

11 (73-83) Małgorzata Łatuszyńska, Shivan Fate Więcej
8.

Metodyka ewaluacji narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia

15 (85-99) Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Małgorzata Furmankiewicz, Piotr Ziuziański Więcej
9.

Dylematy interpretacji informacji

8 (101-108) Bogdan Stefanowicz Więcej
10.

Struktura funkcjonalna zgamifikowanego systemu zarządzania nauczaniem

11 (109-119) Jakub Swacha Więcej
11.

Jakość stron internetowych dotyczących gier komputerowych

15 (121-135) Agnieszka Szewczyk Więcej