Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.39-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 39
Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia

Autorzy: Katarzyna Bilińska-Reformat
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania

Ewa Frąckiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: sieci handlowe nowe technologie informacyjno-komunikacyjne wiedza o klientach
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sieci handlowe, podobnie jak inne organizacje działające na konkurencyjnym rynku, muszą podporządkować się wymaganiom rynkowym. Stosowane procedury obsługi rynku w dużej mierze bazują na wiedzy o klientach zdobywanej z użyciem bardzo bogatych i zróżnicowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem artykułu jest zidentyfikowanie i zaprezentowanie wybranych rozwiązań ICT stosowanych przez tradycyjne sieci handlowe w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach wraz ze wskazaniem przykładów jej wykorzystania. Zakresem podmiotowym są zagraniczne sieci handlowe działające w Polsce, oferujące produkty FMCG (np. Tesco). Dla realizacji przyjętych celów zastosowano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz metodę case study obrazującą najlepsze praktyki marketingowe związane z wykorzystywaniem wiedzy o klientach w strategicznych działaniach sieci handlowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 77 (1), 99–120.
2.Bilińska-Reformat, K. (2015). Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
3.Bilińska-Reformat, K., Sztangret, I. (2014). Produkty IT dla kompetentnego sektora handlu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6 (733), 55–67.
4.Bilińska-Reformat, K., Reformat, B. (2014). Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych. Marketing i Rynek, 4, Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media – Design, 208–215.
5.Burnett, K. (2002). Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
6.Conner, K.R., Prahalad, C.K. (1996). A resource-based theory of the firm: Knowledge versus opportunism. Organization Science, 7 (5), 477–501.
7.Consumer Goods and Retail Insights (2011), Customer centric retailing, now you know what your customer really want, Roland Berger Strategy Consultants, s. 7. Munich: Consumer Goods & Retail Competency Center.
8.Cox, R., Brittain, P. (2000). Zarządzanie sprzedażą detaliczną. Warszawa: PWE.
9.Domański, T., Bryła, P. (2010). Marketing produktów żywnościowych. Warszawa: PWE.
10.Domański, T. (2005). Strategie rozwoju handlu. Warszawa: PWE.
11.Dyche, J. (2002). CRM. Relacje z klientami. Gliwice: Helion.
12.Fanpage Trends, Sotrender, czerwiec 2013, 57.
13.Frąckiewicz, E., Rudawska, E. (2005). CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Grzesiuk, A. (2010). Handel detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
15.Krawczyk, S. (red.) (2011). Logistyka. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
16.Otto, J., Olczak, A. (2007). Marketing w handlu i usługach. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.