Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 42
Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt

Autorzy: Jerzy Kisielnicki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami informatycznymi kierownik projektu metodyka projektowa project manager
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (109-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione wybrane problemy dotyczące analizy roli kierownika projektu informatycznego. Celem artykułu jest identyfikacja zbioru wymagań, jakie należy stawiać kierownikowi projektu informatycznego. Wychodzi się tu z założenia, iż kierownik tego typu projektu jest zarówno menedżerem, jak i twórcą, który realizuje unikalne przedsięwzięcie – projekt informatyczny. Wymagania zostałyokreślone na podstawie analizy literatury przedmiotu, jak i prowadzonych własnych badań w trakcie realizacji dużych projektów informatycznych oraz badań opinii słuchaczy studiów podyplomowych, w tym studiów MBA. Przedstawiono również propozycje badań przyszłościowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Betta, J. (2012). Zarządzanie wiedzą: istotny czynnik motywowania interesariuszy projektu. Gdańsk: Materiały XIII konferencji Project Managerów.
2.Chrościcki, Z. (2000). Zarządzanie projektami – zespołami zadaniowymi. Warszawa: C.H. Beck.
3.Czarnacka-Chrobot, B. (2013). Effectiveness of Business Software Systems Development and Enhancement Projects versus Work Effort Estimation Methods. International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 7, 9, 1329–1336.
4.Frame, J. D.(2001). Zarządzanie projektami w organizacji. Warszawa: WIG-PRESS.
5.Gregorczyk, S., Grucza, B., Ogonek, K., Wachowiak, P. (2004). Kierowanie zespołem projektowym. Warszawa: Centrum Doradztwa i Teleinformatyki, DIFI Sp. z o.o.
6.Jabłoński, M. (2009). Klasyczne podejście w identyfikacji funkcji kierowniczych. Organizacja i Kierowanie, 4.
7.Kieżun, W. (1999). Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
8.Kisielnicki, J. (2013). Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Krzakiewicz, K., Cyfert, S. (2012). Przywódcy sensualni w procesie Zarządzania. Materiały z konferencji profesorów nauk zarządzania Polski i Kazachstanu. Astama.
10.Lent, B. (2005). Zarzadzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i telekomunikacja. Warszawa: Centrum Doradztwa i Teleinformatyki, DIFI sp. z o.o.
11.Maylor, H.(2010). Project Management. Boston, N-Y: McGraw Hill.
12.Merton, R.K. (1985). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
13.Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning: Reconceiving the Roles for Planning, Plans. New York: Free Press.
14.International Software Benchmarking Standards Group (2013). ISBSG Repository Data Release 12 – Field Descriptions.
15.Pawlak, M. (2006). Zarzadzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Pospieszny, P. (2016). Zastosowanie technik eksploracji danych do estymacji pracochłonności i czasu trwania projektów informatycznych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej.
17.Romanowska, M. (2001). Podstawy organizacji i kierowania. Warszawa: Difin.
18.Standish Group (2011). The CHAOS Manifesto. The Standish Group International. EUA.
19.Schelle, H., Ottman, R., Pfeiffer, A., (2006). Project Manager. Nurenberg: GPM – Deutsche Gesellschaft fur Projektmanagement.
20.Szaban, J.(2011). Zarządzanie zespołem ludzkim w biznesie i administracji publicznej. Warszawa: Difin.
21.Trocki, M., Wyrozębski, P. (2015). Planowanie przebiegu projektów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
22.Tuckman, B.W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63, 384–399. The article was reprinted in Group Facilitation (2001): A Research and Applications Journal, Number 3.
23.FORMING – STORMING – NORMING – PERFORMING (2016). Pobrane z: http://www.teambuilding.co.uk/Forming-Storming-Norming-Performing.html (15.05 2016).