Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 42
Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MSP w warunkach transformacji cyfrowej

Autorzy: Piotr Adamczewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Instytut Zarządzania
Słowa kluczowe: ICT MSP SMAC transformacja cyfrowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sektor MSP od lat należy do najdynamiczniej rozwijających się i informatyzujących obszarów polskiej gospodarki. Zaawansowane rozwiązania ICT (Information and Communication Technology) stanowią warunek sine qua non nowocześnie funkcjonujących przedsiębiorstw tego sektora i wpisują się w proces transformacji cyfrowej. W artykule omówiono aktualne tendencje rozwojowe w zakresie informatyzacji nowoczesnych przedsiębiorstw sektora MSP. Dokonano tego na bazie wyników badań własnych autora przeprowadzonych w okresie 2014–2016 w wybranych przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego oraz odniesiono je do ogólnych tendencji rozwojowych w zakresie globalnej transformacji cyfrowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczewski, P. (2016). Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki. W: Ekonomiczne problemy usług, 123. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Adamczewski, P. (2015). Polish SMEs as Intelligent Organizations – Conditions of the ICT Support. W: IT for Practice 2015. Ostrava: Technical University Ostrava.
3.Barry, D.K. (2013). Web Services. Service-Oriented Architectures and Cloud Computing. New York: Morgan Kaufmann Publishers.
4.Cisco Global Cloud Index 2013–2018 (2014). Cisco Systems Inc. San Jose.
5.Kisielnicki, J. (2013). Systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Placet.
6.Duczkowska-Piasecka, M. (red.). (2013). Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Difin.
7.Raport Bezpieczeństwo informacji – bezpieczna przyszłość (2014). Na podstawie The Global State of Information Security. Warszawa: Pricewaterhouse Coopers.
8.Raport Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski (2016). Polityka Insight na zlecenie ThinkTankCyfrowy. pl (15.07.2016).
9.Report IDC FutureScape “Worldwide IT Industry” (2016). Leading Digital Transformation to Scale. New York.