Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 6 1965
Uwagi w związku z projektowanymi zmianami w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową w latach 1966-1970

Autorzy: Zdzisław Łaski
Rok wydania:1965
Liczba stron:13 (189-201)