Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 6 1965

Rok wydania:1965

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Związki Pomorza Zachodniego z Polską na przełomie dziejów

10 (5-14) Alfred Wielopolski Więcej
2.

Przemiany polityczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948

15 (15-29) Hieronim Rybicki Więcej
3.

Przebieg procesów demograficznych i integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965

16 (31-46) Tadeusz Białecki Więcej
4.

Kierunki przemysłowego rozwoju Pomorza Zachodniego w Polsce Ludowej

24 (47-70) Zdzisław Łaski Więcej
5.

Dwadzieścia lat polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim

26 (71-96) Franciszek Gronowski Więcej
6.

Problemy rozwoju małych portów Pomorza Zachodniego

6 (97-102) Marian Pawlaczyk Więcej
7.

Szkolnictwo morskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965

6 (103-108) Zbigniew Piętniewicz Więcej
8.

Zagospodarowanie rolnicze Pomorza Zachodniego w latach 1945-1965

10 (109-118) Stanisław Szała Więcej
9.

Kółka rolnicze na Pomorzu Zachodnim

6 (119-124) Stanisław Królikowski Więcej
10.

Problemy kadrowe w państwowych gospodarstwach rolnych Pomorza Zachodniego

9 (125-133) Stanisław Górka-Niwiński Więcej
11.

Społeczno-ekonomiczna rola rynku w zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego /1945-1964/

9 (135-143) Józef Wątorski Więcej
12.

Kierunki rozwoju koncepcji urbanistyczno-architektonicznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965

10 (145-154) Bronisław Sekula Więcej
13.

Rozwój oświaty, nauki i kultury na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965

16 (155-170) Henryk Lesiński Więcej
14.

Kadry z wyższym wykształceniem i zagadnienie szkolnictwa wyższego w województwie koszalińskim

7 (171-177) Waldemar Jędrzejczak Więcej
15.

Współpraca województwa szczecińskiego i koszalińskiego z sąsiednimi okręgami Niemieckiej Republiki Demokratycznej

9 (179-187) Dorota Jabłońska Więcej
16.

Uwagi w związku z projektowanymi zmianami w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową w latach 1966-1970

13 (189-201) Zdzisław Łaski Więcej
17.

W sprawie popularyzacji średniowiecznych dziejów Pomorza

14 (203-216) Jerzy Feith Więcej