Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1972
Współpraca krajów bałtyckich w zakresie opracowania bilansu wodnego Morza Bałtyckiego

Autorzy: Zdzisław Mikulski
Rok wydania:1972
Liczba stron:8 (89-96)