Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Corporate governance w polskich spółkach publicznych

Autorzy: Piotr Jan Mackiewicz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: corporate governance rynek kapitałowy rada nadzorcza akcje
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (161-170)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Świat finansów wraz z jego uczestnikami jest nieustannie wystawiany na próby. Rok 2008 był rokiem, kiedy w Europie objawił się kryzys zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce miał objąć swoim zasięgiem globalną gospodarkę. Niespełna 5 lat potem początek miał konflikt na Ukrainie, który także wprowadził niepokój na rynku kapitałowym. W obliczu przyszłych wstrząsów makroekonomicznych, które są więcej niż prawdopodobne, inwestorzy, członkowie zarządów i rad nadzorczych powinni mieć na uwadze to, jak ukształtowane są wzajemne relacje między interesariuszami spółek, z którymi są związani. Badania wykazały, że jakość ładu korporacyjnego może w istotny sposób wpłynąć na efektywności całego przedsiębiorstwa. Dlatego też w czasach, kiedy makroekonomiczne czynniki zewnętrzne działają na rzecz osłabienia ogólnej sytuacji finansowej spółki, powinno się przykładać wzmożoną wagę do corporate governance. Polska, idąc za przykładem krajów o dojrzalszym rynku kapitałowym, w roku 2003 wprowadziła kodeks dobrych praktyk dla spółek publicznych regulujący aspekty związane z ładem korporacyjnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
2.Colley J.L., Doyle J.L., Logan G.W., Stettinius W., Ład korporacyjny, Liber, Warszawa 2005.
3.Jensen M., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure, „Journal of the Financial Economics” 1976, no. 3.
4.Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
5.Ład korporacyjny, red. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
6.Nartowski A., Przegląd Corporate Governance. Podręcznik, SIM, Warszawa 2008.
7.Samborski A., Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 1.
8.Shleifer A., Vishny R., Survey on Corporate Governance, „Journal of finance” 1997, vol. 52.
9.Urbanek P., Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006.
10.Ustawa z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (DzU z 2013 r., poz. 1030).
11.Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, „Organizacja i Kierowanie” 2000.
12.Zingales L., Corporate governance, Macmillan, London 1998.