Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 13.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Corporate governance model in Ukraine: The conflict resolution problems
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
3. Corporate governance w polskich spółkach publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
4. Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
5. Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
6. Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
7. Publiczna oferta akcji – perspektywa ładu korporacyjnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
8. Corporate Social Responsibility in service sector in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
9. Zasady ładu korporacyjnego a rentowność banków europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
10. Audyt zewnętrzny jako mechanizm nadzoru korporacyjnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
11. Financialization and its impact upon the developed economies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
12. Zarządzanie i nadzór nad firmą rodzinną w kontekście teorii agencji i służebności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
13. Ład korporacyjny a innowacyjność podmiotów gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
Strona