Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Zarządzanie i nadzór nad firmą rodzinną w kontekście teorii agencji i służebności

Autorzy: Malwina Szczepkowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: firmy rodzinne przedsiębiorstwa rodzinne nadzór korporacyjny ład kor- poracyjny teoria agencji teoria służebności
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (91-101)
Klasyfikacja JEL: G30 G31 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano istotę i problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, które ze względu na swoją specyfikę wynikającą z połączenia interesów przedsiębiorstwa i rodziny budzą duże zainteresowanie naukowców i praktyków. Poszukuje się zwłaszcza odpowiedzi na pytanie, co je wyróżnia i umożliwia długookresowe funkcjonowanie na rynku? A także jak zwykle skoncentrowana własność rodzinna wpływa na sytuację finansową family business? W artykule skupiono się na teorii agencji i służebności, które mogą być dobrą perspektywą do przeanalizowania specyfiki firm rodzinnych. Celem jest zatem prezentacja istoty i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w świetle teorii agencji i służebności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ali, A., Chen, T., Radhakrishnan, S. (2007). Corporate Disclosures by Family Firms. Jour- nal of Accounting and Economics, 44 (1–2), 238–286.
2.Ayranci, E. (2010). Family Involvement in and Institutionalization of Family Businesses: A Research. Business and Economic Horizons, 3, 83–104.
3.Bhaumik, S., Gregoriou, A. (2010). “Family” Ownership, Tunneling and Earnings Manage- ment: A Review of the Literature. Journal of Economic Surveys, 24 (4), 705–729.
4.Chami, R. (2001). What is Different About Family Businesses? IMF-Working Paper, 1 (70),1–37.
5.Claessens, S., Djankov, S., Fan, J.P.H., Lang, L.H.P. (2002). Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings. Journal of Finance, 57, 2741–2772.
6.Claessens, S., Djankov, S., Lang, L.H.P. (2000). Separation of Ownership From Control of East Asian Firms. Journal of Financial Economics, 58, 81–112.
7.Chrisman, J.J., Chua, J.H., Litz, R.A. (2004). Comparing the Agency Costs of Family and Non-Family Firms: Conceptual Issues and Exploratory Evidence. Entrepreneurship:
8.Theory and Practice, 28, 335–354.
9.Chua, J.H., Chrisman, J.J., Bergiel, E.B. (2009). An Agency Theoretic Analysis of the Professionalized Family Firm. Entrepreneurship: Theory and Practice, 33, 355–372.
10.Chua, J.H., Chrisman, J.J., Kellermanns, F., Wu, Z. (2011). Family Involvement and New Venture Debt Financing. Journal of Business Venturing, 26, 472–488.
11.Davis, J.H., Allen, M.R., Hayes, H.D. (2010). Is Blood Thicker Than Water? A Study of Stewardship Perceptions in Family Business. Entrepreneurship: Theory and Practice,
12.34, 1093–1116.
13.Davis, J.H., Schoorman, F.D., Donaldson, F. (1997). Toward A Stewardship Theory of Management. The Academy of Management Review, 22 (1), 20–47.
14.Di Pofi, J. (2003). Effects of Family Influence on Satisfaction with Financial Performance in Family Businesses. Auburn: Auburn University.
15.Dobija, D., Koładkewicz, I. (2011). Ład korporacyjny. Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Dudaroglu, M. (2008). Relationships Among Family Influence, Top Management Team Issues, and Firm Performance: An Empirical Study of the Automotive Supplier Industry
17.in Turkey Using Structural Equation Modeling. Yeditepe University: Turkey.
18.Eddleston, K.A., Chrisman, J.J., Steier, L.P., Chua, J.H. (2010). Governance and Trust in Family Firms: An Introduction. Entrepreneurship: Theory and Practice, 34, 1043–1056. Faccio,
19.M., Lang, L.H.P. (2002). The Ultimate Ownership of Western European Corporations. Journal of Financial Economics, 65, 365–395.
20.Gómez-Mejía, L.R., Haynes, K.T., Núñez-Nickel, M., Jacobson, K.J.L., Moyano-Fuentes, J. (2007). Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-Controlled Firms: Evidence from Spanish Olive Oil Mills. Administrative Science Quarterly, 52 (1), 106–137.
21.Gómez-Mejía, L.R., Núñez-Nickel, M., Gutierrez, I. (2001). The Role of Family Ties in Agency Contracts. Academy of Management Journal, 44 (1), 81–95.
22.Irava, W.J., Moores, K. (2010). Clarifying the Strategic Advantage of Familiness: Unbundling its Dimensions and Highlighting its Paradoxes. Journal of Family Business Strategy, 1 (3), 131–144.
23.Jaskiewicz, P., Gonzalez, V., Menéndez, S., Schiereck, D. (2005). Long-run IPO Performance Analysis of German and Spanish Family-Owned Business. Family Business Review, 18
24.(3), 179–202.
25.Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Struc Ture. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
26.Jeżak, J. (2010). Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju. Warszawa: C.H. Beck.
27.Johnson, S., La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A. (2000). Tunnelling. American Economic Review. Working Paper 7523, 90 (2), 22–27.
28.Karra, N., Tracey, P., Phillips, N. (2006). Altruism and Agency in the Family Firm. Entrepreneurship Theory and Practice, 30 (6), 861–878.
29.LaPorta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership Around the World. Journal of Finance, 54 (2), 471–517.
30.Lubatkin, M.H., Durand, R., Ling, Y. (2007). The Missing Lens in Family Firm Governance Theory: A Self-other Typology of Parental Altruism. Journal of Business Research, 60, 1022–1029.
31.Lubatkin, M., Schulze, W.S. (2005). The Effects of Parental Altruism on the Governance of Family Managed Firms. Journal of Organizational Behavior, 26 (3), 313–330.
32.Madison, K., Holt, D.T., Kellermanns, F.W., Ranft, A.L. (2016). Viewing Family Firm Behavior and Governance Through the Lens of Agency and Stewardship Theories. Family Business Review, 29 (1), 65–93.
33.Morck, R., Yeung, B. (2003). Agency Problems in Large Family Business Groups. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (4), 367–382.
34.Schulze, W.S., Lubatkin, M.H., Dino, R.N., Buchholtz, A.K. (2001). Agency Relationships in Family Firms: Theory and Evidence. Organization Science, 12, 99–116.
35.Schulze, W.S., Lubatkin, M.H., Dino, R.N. (2003). Exploring the Agency Consequences of Ownership Dispersion Among the Directors of Private Family Firms. Academy of Management Journal, 46, 179–194.
36.Sirmon, D.G. Hitt, A.M. (2003). Managing Resources: Linking Unique Resources, Management, and Wealth Creation in Family Firms. Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, 359–366.
37.Surdej, A., Wach, K. (2010). Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji. Warszawa: Difin.
38.Vallejo, M.C. (2009). The Effects of Commitment of Non-family Employees of Family Firms From the Perspective of Stewardship Theory. Journal of Business Ethics, 87, 379–390.
39.Wright, M., Kellermanns, F.W. (2011). Family Firms: A Research Agenda and Publication Guide. Journal of Family Business Strategy, 2, 187–198.
40.Zahra, S.A., Hayton, J.C., Salvato, C. (2004). Entrepreneurship in Family vs. Non-family Firms: A Resource-based Analysis of the Effect of Organizational Culture. Entrepre- neurship:
41.Theory and Practice, 28 (4), 363–379.