Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej

Autorzy: Jerzy Wąchol
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Słowa kluczowe: globalizacja migracja Unia Europejska rozwój organizacji nadzór korporacyjny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (373-384)
Klasyfikacja JEL: F22 F66
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wybrane problemy gospodarcze i migracji ludności w UE na tle globalnej kryzysowej gospodarki. Przedstawiano elementy rozwoju organizacji oraztransmisje efektów gospodarczych w UE i na świecie, wywołane także przez wielkie korporacje. Na podstawie zebranych danych statystycznych ekonomiczno-społecznych wyciągnięto wnioski dotyczące UE. Przedstawiono także wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym i w otoczeniu globalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
2.Borowiecki, R. ( red.) (2005). Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa. Kraków: Wydawnictwo ABRYS.
3.Castles, S., Miller, M. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Dane Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home.
5.Famielec, J. (2005). System finansowania ochrony środowiska w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
6.Griffi n, R.W. (1998). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Jerzemowska, M. (2002). Nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE.
8.Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji, czynniki, modele, strategia, diagnoza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Miklaszewski, S., Garlińska-Bielawska, J., Pera, J. (red.) (2011). Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego. Warszawa: Difin.
10.Muszyńska, E., Mazur, G. (2014). Unia Europejska 2014. Warszawa: Difin.
11.Nasz Dziennik (26.03.2016). Pobrano z: http://naszdziennik.pl/polska-kraj/154649,uniaeuropejska-wpadla-w-pulapke-pacyfi zmu.html.
12.Peszko, A. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
13.Peszko, A. (2006). Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
14.Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
15.Poskrobko, B., Poskrobko, T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: PWE.
16.Rudolf, S., Stos, J., Urbanek, P. (2002). Efektywny nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE.
17.Sondaż Centrum im Adama Smitha. Pobrano z: http://www.wprost.pl/ar/534454/Sondaz-Centrum-im-Adama-Smitha-64-proc-Polakow-chce-zamkniecia-granic-przed-uchodzcami.
18.The World Factbook. CIA. Pobrano z: www.cia.gov.
19.Wachol, J. (2015). Migracje ludności a gospodarka na świecie. W: P. Górski (red.), Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.
20.Zombirt, J. (2011). Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.