Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych – analiza porównawcza

Autorzy: Bartosz Totleben
Wydział Ekonomii (Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: państwa upadłe wzrost gospodarczy analiza danych
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (95-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza sytuacji makroekonomicznej państw upadłych. Dokonano przeglądu literatury w zakresie definicji państwa jako organu odpowiedzialnego za szeroko pojętą politykę gospodarczą oraz zwrócono uwagę na rolę instytucji państwa w zakresie osiągania wzrostu gospodarczego. Następnie przedstawiono wybrane mierniki i klasyfikacje państw upadłych. Badaniu poddano wybrane zmienne: PKB per capita, stopę bezrobocia oraz inflację w latach 1990–2013. Analiza statystyczna średnich poziomów opisanych zmiennych ukazała znaczne różnice pomiędzy państwami upadłymi a trwałymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Światowy, Country Policy and Institutional Assessment Database, www.worldbank.org/ida.
2.Bank Światowy, World Development Indicators, http://wdi.worldbank.org.
3.Bertocchi G., Guerzoni A., Growth, History, or Institutions: What Explains State Fragility in Sub-Saharian Africa?, Institute of the Study of Labor (IZA), Discussion Papers no. 4817.
4.Fund for Peace, Fragile State Index 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, http://ffp.statesindex.org.
5.Hanke S., Kwok A., On the Measurement of Zimbabwe’s Hyperinflation, „Cato Journal” 2009, vol. 29, no. 2.
6.Kuciński J., Nauka o państwie i prawie, Almamer, Warszawa 2008.
7.North D.C., Structure and Change in Economic History, W.W. North & Co., New York–London 1981.
8.Sagan S., Serzhanova V., Nauka o państwie współczesnym, LexixNexis 2010, Warszawa 2010.
9.Szarzec K., Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne – od Adama Smitha do współczesności, PWN, Warszawa 2013.
10.Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
11.Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu państwa upadłego, „Państwo i Prawo” 2005, nr 2.