Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna

Autorzy: Joanna Górna
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Ekonometrii i Statystyki) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karolina Górna
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Ekonometrii i Statystyki) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy przestrzenny model Durbina model błędu przestrzennego przestrzenny model autoregresyjny prawo Verdoorna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (9-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pomimo wielu lat przeprowadzania badań nad wzrostem gospodarczym jest to temat nadal aktualny i często podejmowany. Związane z nim zagadnienie nierówności rozwoju poszczególnych regionów wskazuje na konieczność uwzględnienia zależności przestrzennych podczas specyfikacji modelu. Wzrost produkcyjności w danym regionie ma niezaprzeczalny wpływ na poziom wzrostu gospodarczego. Zależność produkcyjności od wielkości produkcji oraz innych czynników przedstawia prawo Verdoorna. Jego postać pozwala na implikację elementów ekonometrii przestrzennej, dzięki czemu można wyjaśniać zmiany tempa wzrostu produkcyjności jako efekt wpływu czynników  pochodzących z regionów sąsiednich. W opracowaniu przedstawione zostało prawo Verdoorna z uwzględnieniem zależności przestrzennych. Zaprezentowano następujące modele ekonometrii przestrzennej: model przesunięcia przestrzennego (przestrzenny model autoregresyjny), model błędu przestrzennego oraz przestrzenny model  Durbina. Badaniem objętych zostało osiem państw Unii Europejskiej: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Zakres czasowy badania to lata 2001–2011.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anselin L., An Introduction to Spatial Regression Analysis in R, University of Illinois, Urbana–Champaign 2003.
2.Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, The MIT Press, Cambridge 2003.
3.Bernat A., Does Manufacturing Matter? A Spatial Econometric View of Kaldor’s Laws’, „Journal of Regional Science” 1996, vol. 36.
4.Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa.
5.Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
6.Fingleton B., Regional Economic Growth and Covergence: Insights from a Spatial Econometric Perspective, w: Advances in Spatial Econometrics, red. L. Anselin, R. Florax, S. Rey, Springer-Verlag, Berlin 2004.
7.Finlgeton B., Lopez-Bazo E., Empirical Growth Models with Spatial Effects, „Papers in Regional Science” 2006, vol. 85 (2).
8.Kaldor N., Causes of the Slow Growth in the United Kingdom, Cambridge University Press, Cambridge 1966.
9.Lesage J.P., Fischer M.M., Spatial Growth Regressions: Model Specification, Estimation and Interpretation, „Spatial Economic Analysis” 2008, vol. 3, no. 3.
10.McCombie J. S. L., Thrilwall A. P., Economic Growth and the Balance of Payments Constraint, Palgrave Macmillan, Cambridge 1994.
11.Rey S.J., Montouri B.D., US Regional Income Convergence: A Spatial Econometric Perspective,„Regional Studies” 1999, vol. 33 (2).
12.Romer P.M., Increasing Returns and Long-run Growth, „The Journal of Political Economy” 1986, vol. 94 (5).
13.Verdoorn P.J., Verdoorn’s Law in Retrospect: A Comment, „The Economic Journal” 1980, vol. 90.