Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego

Autorzy: Monika Kępa
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Słowa kluczowe: stabilność sektora finansowego nadzór makroostrożnościowy bank centralny polityka makroostrożnościowa kryzys finansowy
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (21-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu przedstawiona została rola oraz narzędzia polityki makroostrożnościowej, która stanowi nowe wyzwanie dla banku centralnego z powodu niedoskonałości dotychczasowych sposobów zapobiegania niestabilności finansowej, a także spełnia istotną rolę w oddziaływaniu na stabilność sektora bankowego. Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego prowadzą do wniosku, iż dotychczasowa konstrukcja sieci bezpieczeństwa finansowego zawierała istotną lukę w postaci braku organu, który zajmowałby się nie tylko monitorowaniem i identyfikacją zagrożeń dla stabilności finansowej, ale również podejmowaniem działań w celu ich złagodzenia i ograniczenia. W odpowiedzi na tę słabość dotychczasowego systemu reforma regulacyjna obejmuje ustanowienie formalno prawnych ram polityki makroostrożnościowej. Artykuł ma na celu przedstawienie kwestii związanych z organizacją polityki makroostrożnościowej. Zawiera on zarówno omówienie zagadnień teoretycznych, jak i analizę dotychczasowych doświadczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borio C., Towards a Macroprudential Framework for Financial Supervision and Regulation?, BIS Working Paper no. 128, Bank for International Settlements 2003.
2.Clement P., The Term Macroprudential: Origins and Evolution, „BIS Quarterly Review” 2010, March.
3.Crockett A., Marrying the Micro- and Macro-prudential Dimensions of Financial Stability, Bank for International Settlements 2000.
4.Dobrzańska A., Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej, „Materiały i Studia NBP” 2014, nr 307.
5.Hryckiewicz A., Pawłowska M., Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, „Materiały i Studia NBP” 2013, nr 289.
6.Laeven L., Valencia F., Systemic Banking Crises Database: An Update, „IMF Working Paper” 2012, no. WP/12/163.
7.Memorandum of Understanding between the Central Bank of Malta and the Malta Financial Services Authority, January 2013.
8.Nier E., Osiński J., Jacome L., Madrid P., Towards Effective Macroprudential Policy Frameworks: An Assess Ment of Stylized Institutional Models, „IMF Working Paper” 2011, no. WP/11/250.
9.Opinion of the European Central Bank of 2 December 2013 on the prudential supervision of credit institutions and on macroprudential oversight (CON/2013/82).
10.Smaga P., Assessing Involvement of Central Banks in Financial Stability, Center For Financial Stability, Policy Paper, May 2013.
11.Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Scholar, Warszawa 2008;
12.Szpunar P., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, „Materiały i Studia NBP” 2012, nr 278.