Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu

Autorzy: Agnieszka Łopatka
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dobrobyt HDI produkt krajowy brutto
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (43-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano deskrypcji ekonomii dobrobytu oraz ściśle związanych z nią rachunków narodowych. Celem podjętych rozważań jest zweryfikowanie produktu krajowego brutto w kontekście optymalnego wskaźnika dobrobytu ekonomicznego oraz weryfikacja, który z dostępnych alternatywnych mierników poziomu dobrobytu najdokładniej odzwierciedla dobrobyt jednostek oraz społeczeństw. W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne ujęcie ekonomii dobrobytu. Druga część opracowania ma natomiast charakter empiryczny i stanowi eksplorację wybranych rachunków narodowych oraz pomiaru dobrobytu w kontekście Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cobb C., Halstead T., Rowe J., If the GDP is Up, Why is America Down?, Atletic Monthly, Washington 1995.
2.Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.
3.Drabsch T., Measuring Wellbeing, Briefing Paper no. 4/2012, Sydney 2012.
4.Grzelak A., Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Szczecin 2002.
5.Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
6.http://www.india.jbs.cam.ac.uk/engagement/tataises/downloads/report_nefsd.pdf..
7.Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
8.Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
9.Raport o rozwoju społecznym W trosce o pracę, Polska 2004.
10.www.biznes.pwn.pl.
11.www.dobrobyt.info.pl.
12.www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf.
13.www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
14.www.firma.egospodarka.pl.
15.www.gis.geo.uj.edu.pl/Teaching_tool_on_knowledge_transfer/pl/wskazniki.html.
16.www.mg.gov.pl.
17.www.monitor-ekonomiczny.pl.
18.www.oecdbetterlifeindex.org.
19.www.pl.tradingeconomics.com/poland/gdp-per-capita.
20.www.prognostic.pl.
21.www.undp.iq.pl.
22.Zienkowski L., Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Elipsa, Warszawa 2001.