Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Wzrost atrakcyjności turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej

Autorzy: Filip Gruszczyński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: fundusze Unii Europejskiej szlaki żeglarskie przystanie jachtowe żeglarstwo turystyka wodna
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (125-136)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój turystyki wodnej jest uzależniony od stanu infrastruktury, stąd też kluczowe znaczenie mają inwestycje w rozbudowę i modernizację portów i przystani jachtowych. Inwestowanie w infrastrukturę hydrotechniczną w obszarach nadmorskich jest bardzo kapitałochłonne i przekracza możliwości finansowe podmiotów prywatnych i samorządów terytorialnych. Wiele inwestycji infrastrukturalnych nie mogłoby być zrealizowanych bez wsparcia z zewnątrz, dlatego inwestorzy sięgają po środki z Unii Europejskiej. Celem artykułu jest zestawienie i ocena inwestycji rozwijających turystykę wodną w województwie zachodniopomorskim, współfinansowanych z Unii Europejskiej. W opracowaniu zawarto informacje na temat rozwoju turystyki wodnej w regionie Pomorza Zachodniego oraz wskazano projekty, w ramach których realizowane były inwestycje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
2.Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
3.Pawlikowska-Piechotka A., Planowanie przestrzeni turystycznej, Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2013.
4.Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ–WTO, Warszawa 1995.
5.Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997.