Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Neuroekonomia a mózg konsumenta

Autorzy: Sylwia Bas
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: mózg refleksyjny eksperyment elektroencefalografia funkcjonalny rezonans magnetyczny manipulacja zachowania konsumenckie nabywca mózg mózg odruchowy neuroekonomia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (249-257)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Neuroekonomia jest dziedziną nauki, w której bada się neuronalne korelaty decyzji i ocen ekonomicznych, wykorzystując do tego przede wszystkim takie metody, jak funkcjonalny rezonans magnetyczny czy elektoencefalografię. Część neuroekonomii koncentruje się na odkrywaniu neurofizjologicznych podstaw ocen i zachowań konsumenckich, na przykład w przypadku kupna danego dobra. Aby bliżej zrozumieć decyzje nabywców, należy poznać mechanizmy działania mózgu. Celem analiz jest wyjaśnienie, jakie procesy zachodzą w ludzkim mózgu w trakcie podejmowania decyzji ekonomicznych. Na podstawie uzyskanych wyników można przewidzieć, w jakich sytuacjach konsument podejmie  decyzję o kupnie, a kiedy zrezygnuje z oferowanego produktu. Jednak im większa wiedza na ten temat, tym większe ryzyko dla konsumenta, że jego zmysły ulegną manipulacji.

Bibliografia

1.Goszczyńska M., Górnik-Durose M., Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
2.Kall J., Promocja sprzedaży – czyli jak sprzedać więcej, Businessman Press, Warszawa 1995.
3.Kotkowska A., Marketing na 5 (zmysłów), „Marketing w Praktyce” 2011, nr 7.
4.Pradeep A.K., Mózg na zakupach, Helion, Gliwice 2011.
5.Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice 2006.
6.Stasiak W., Czas aromamarketingu, „Marketing w Praktyce” 2005, nr 3.
7.Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
8.Witek L., Merchandising, C.H. Beck, Warszawa 2007.
9.Woźniak J., Neuromarketing 2.0, Helion, Gliwice 2012.
10.Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
11.Zweig J., Twój mózg, twoje pieniądze, MT Biznes, Warszawa 2008.