Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.2.15-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (15) 2020
Konkurs „Pamiętniki Pandemii”. Założenia, wyniki, wstępne refleksje

Autorzy: MAJA GŁOWACKA ORCID
Uniwersytet Warszawski

MONIKA HELAK
Uniwersytet Warszawski

JUSTYNA KOŚCIŃSKA ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: pandemia koronawirus COVID-19 pamiętniki konkurs
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:16 (227-242)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pandemia koronawirusa okazała się wyjątkowym wydarzeniem i jako taka domagała się udokumentowania. Artykuł omawia dokumentację czasów pandemii, jaką autorki zgromadziły dzięki ogłoszeniu w marcu 2020 roku konkursu pamiętnikarskiego „Pamiętniki Pandemii”. Przedstawiono w nim założenia metodologiczne konkursu, podstawowe dane socjodemograficzne o autorach tekstów konkursowych oraz wstępne wyniki analizy nadesłanych pamiętników. Konkurs zainteresował przede wszystkim kobiety (w stosunku 80 : 20), mieszkańców dużych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem. Autorzy pamiętników dokumentowali historyczny moment zagrożenia epidemicznego częściowo według powtarzalnych wzorców, do których należały między innymi odnoszenie się do decyzji administracyjnych, relacje bieżącego życia politycznego czy opis społecznych „symboli” pandemii (maseczek, hasła #Zostańwdomu oraz obrazu pustych półek sklepowych). W konkursie odnotowano znaczący udział pamiętników pisanych w celach terapeutycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, Stanisław, Stanisław Dyksiński, Franciszek Jakubczak, oprac. Pół wieku pamiętnikarstwa. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.
2.Archiwum Danych Jakościowych. Dostęp 25.03.2020. https://adj.ifispan.pl/.
3.Chałasiński, Józef. Młode pokolenie chłopów: procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. T. 1–4. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Pomoc Oświatowa”, 1938.
4.Chałasiński, Józef. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. T. 1–8. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964–1972.
5.Chałasiński, Józef. „Z zagadnień metodologii badań społecznych”. Myśl Filozoficzna 1–2 (1951): 75–105.
6.Dulczewski, Zygmunt, Andrzej Kwilecki, oprac. Pamiętniki osadników ziem odzyskanych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1963.
7.Hochfeld, Julian, Stefan Nowakowski. „Uwagi o wykorzystaniu pamiętników do badań nad świadomością proletariatu”. Myśl Filozoficzna 4 (1953): 242–268.
8.Kaźmierska, Kaja. „Pamiętnik imigranta jako przedmiot analizy w «Chłopie polskim w Europie i Ameryce». Refleksja w stulecie wydania”. Człowiek i Społeczeństwo 47 (2019): 39–56.
9.Krzywicki, Ludwik. Pamiętniki bezrobotnych, nr 1–57. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1933.
10.Palska, Hanna. Nowa inteligencja w Polsce Ludowej: świat przedstawień i elementy rzeczywistości. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1996.
11.Pamiętnik Pandemii. Dostęp 25.03.2020. http://pamietnikipandemii.pl.
12.Pawłowska, Kinga. „Metoda pamiętnikarska w polskiej socjologii wsi – ujęcia antropologiczne”. Wieś i Rolnictwo 1 (2009): 62–84.
13.Schaff, Adam. „Metoda dokumentów osobistych a społeczne badania terenowe”. Myśl Filozoficzna 3 (1952): 221–259.
14.Szczepański, Jan. „Metoda dokumentów autobiograficznych w naukach społecznych”. Kultura i Społeczeństwo 1 (1970): 145–153.
15.Thomas, William I., Florian Znaniecki. The Polish Peasant in Europe and America. Vol. 1–4. Boston: Richard G. Badger, 1918–1920.
16.World Health Organisation. Depression. Fact sheet. Dostęp 26.07.2020. https://www.who.int/news¬-room/fact-sheets/detail/depression.
17.Wylęgała, Anna. „O perspektywach badania chłopskiego doświadczenia reformy rolnej. Z warsztatu badawczego”. Rocznik Antropologii Historii 7 (2017), 10: 273–305.