Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (15) 2020

Rok wydania:2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

4 (3-6) --- Więcej
1.

„I-nternet” i „Wikiped-ja, ja, ja…”. Sieć jako obszar badań autobiograficznych

13 (7-19) PAWEŁ WOLSKI Więcej
2.

Trzy słowniki autobiograficzne. Kilka refleksji o przemianach spojrzenia na autobiograficzne praktyki piśmienne

12 (21-32) PAWEŁ RODAK Więcej
3.

Życiopisanie i modernizm: Maxa Saundersa uwagi o autobiografikcji

7 (33-39) AGNIESZKA SOBOLEWSKA Więcej
4.

Autobiografikcja. Eksperymenty z życiopisaniem od przełomu wieków po modernizm

25 (41-65) MAX SAUNDERS, Tłum. AGNIESZKA SOBOLEWSKA Więcej
5.

Autobiograficzne narracje zebrane. O kategorii współautorstwa w tle

11 (67-77) KATARZYNA TABORSKA Więcej
6.

Autentyczność

13 (79-91) ARTUR HELLICH Więcej
7.

Autofikcja

6 (93-98) AGNIESZKA CZYŻAK Więcej
8.

Dedykacja odręczna

9 (99-107) DARIUSZ ŚNIEŻKO Więcej
9.

Gawęda (autobiograficzna)

14 (109-122) EWA TIERLING-ŚLEDŹ Więcej
10.

Trylogia autobiograficzna Moniki Jaruzelskiej, czyli o „feminizmie” w świecie celebrytek

15 (123-137) MAGDALENA PIEKARA Więcej
11.

Świadectwo zamknięcia. Korespondencja Anny Moszyńskiej z zakładu dla umysłowo chorych w Pirnie (1850 r.)

12 (139-150) JULIA WESOŁOWSKA Więcej
12.

Zapomniana historia choroby Anny Iwaszkiewiczowej

18 (151-168) ELIZA PERKOWSKA Więcej
13.

Auto/biografie (z) listów. Schulz – Ficowski – Kandziora

18 (169-186) LUCYNA MARZEC Więcej
14.

Życie i spuścizna Haliny Poświatowskiej w świetle wierszy, listów i wspomnień o poetce (z warsztatu biografistki)

14 (187-200) ELŻBIETA HURNIK Więcej
15.

Karmienie niemowląt i ojcowskie emocje w świetle siedemnastowiecznych angielskich źródeł pamiętnikarskich

13 (201-213) DOROTA GUZOWSKA Więcej
16.

Wirus i pamięć. Wątki mnemoniczne w pamiętnikach z czasów koronawirusa

11 (215-225) MAŁGORZATA ŁUKIANOW, MATEUSZ MAZZINI Więcej
17.

Konkurs „Pamiętniki Pandemii”. Założenia, wyniki, wstępne refleksje

16 (227-242) MAJA GŁOWACKA, MONIKA HELAK, JUSTYNA KOŚCIŃSKA Więcej