Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.2.15-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (15) 2020
Zapomniana historia choroby Anny Iwaszkiewiczowej

Autorzy: ELIZA PERKOWSKA ORCID
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Iwaszkiewicz Anna (1897–1979) Iwaszkiewicz Jarosław (1894–1980) biografia kobieca choroba psychiczna
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (151-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji historii Anny Iwaszkiewiczowej pod kątem jej choroby psychicznej. Jest jednocześnie polemiką z narracją przyjmowaną dotychczas przez biografów Jarosława Iwaszkiewicza, sugerujących jej nagłe pojawienie się i epizodyczny przebieg. Autorka, bazując przede wszystkim na dokumentach osobistych Iwaszkiewiczowej – dziennikach, korespondencji – oraz relacjach osób postronnych, rekonstruuje ciąg przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do eskalacji choroby w połowie lat trzydziestych XX wieku, a także jego wieloaspektowe skutki i echa w późniejszym okresie jej życia. Niniejszy tekst jest tym samym próbą weryfikacji dominującej narracji biograficznej oraz próbą przedstawienia osobistego życia Anny Iwaszkiewicz zarówno w powiązaniu z jej niespełnieniem artystycznym i problematycznością roli płciowej, jak i z życiem jej najbliższych, w tym Jarosława Iwaszkiewicza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bilikiewicz, Tadeusz, Jan Gallus. Psychiatria polska na tle dziejowym. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1962.
2.Brzezicki, Eugeniusz. Przedmowa do Schizofrenia, Antoni Kępiński, 7–9. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981.
3.Burek, Tomasz. „Inna i ta sama”. W: Anna Iwaszkiewiczowa – w setną rocznicę urodzin, red. Alina Brodzka et al., 5–14. Podkowa Leśna: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, 1997.
4.Foucault, Michel. Choroba umysłowa a psychologia. Tłum. Piotr Mrówczyński. Warszawa: Wydaw¬nictwo KR, 2000.
5.Iwaszkiewicz, Jarosław. Dziennik 1911–1955. Warszawa: Czytelnik, 2007.
6.Iwaszkiewicz, Jarosław. Dzienniki 1964–1980. Warszawa: Czytelnik, 2011.
7.Iwaszkiewicz, Jarosław. Książka moich wspomnień. Warszawa: Czytelnik, 1994.
8.Iwaszkiewicz, Jarosław. Opowiadania 1918–1953. T. 2. Warszawa: Czytelnik, 1956.
9.Iwaszkiewicz, Maria, Włodzimierz Susid, Azyl w Stawisku. Dostęp: 19.06.2019. http://www.midrasz.home.pl/2000/lis/lis00_5.html.
10.Iwaszkiewiczowa, Anna. Dzienniki i wspomnienia. Warszawa: Czytelnik, 2012.
11.Iwaszkiewiczowa, Anna. Nasze zwierzęta. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1978.
12.Iwaszkiewiczowie, Anna i Jarosław. Listy 1927–1931, oprac. Małgorzata Bojanowska, Ewa Cieślak. Warszawa: Czytelnik, 2013.
13.Iwaszkiewiczowie, Anna i Jarosław. Listy 1932–1939, oprac. Małgorzata Bojanowska, Ewa Cieślak. Warszawa: Czytelnik, 2014.
14.Iwaszkiewiczowie, Anna i Jarosław, Paweł Hertz. Korespondencja. T. 2: 1949–1980, oprac. Agnieszka i Robert Papiescy. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2015.
15.Kępiński, Antoni. Schizofrenia. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981.
16.Kirchner, Hanna. „Stłumiona. O Dziennikach Anny Iwaszkiewiczowej”. W: Anna Iwaszkiewiczowa – w setną rocznicę urodzin, red. Alina Brodzka et al., 25–44. Podkowa Leśna: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, 1997.
17.Krzywicka, Irena. Wyznania gorszycielki. Warszawa: Czytelnik, 2002.
18.Liebert, Jerzy. „Listy do Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów”. W: Jerzy Liebert, Pisma zebrane. T. 2: Listy, oprac. Stefan Frankiewicz, 385–414. Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1987.
19.Marcinów, Mira. Historia polskiego szaleństwa. T. 1: Słońce wśród czarnego nieba. Studium melan¬cholii. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2017.
20.Mitzner, Piotr. Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie. Esej o małżeństwie. Kraków: Wydawnictwo Lite¬rackie, 2000.
21.Papuzińska, Joanna. „Autobiografia zwierzętami pisana”. W: Anna Iwaszkiewiczowa – w setną rocznicę urodzin, red. Alina Brodzka et al., 137–142. Podkowa Leśna: Muzeum im. Anny i Jaro¬sława Iwaszkiewiczów, 1997.
22.Proust, Marcel. „Czerwone trzewiki księżnej”. Tłum. Anna Iwaszkiewiczowa. Droga 4 (1929): 380–385.
23.Proust, Marcel. „Dziewczyna o świcie”. Tłum. Anna Iwaszkiewiczowa. Droga 4 (1929): 386–389.
24.Proust, Marcel. „Sonata fortepianowa”. Tłum. Anna Iwaszkiewiczowa. Muzyka 3 (1929): 124.
25.Romaniuk, Radosław. „Dom w Kopenhadze”. W: tegoż, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewi¬cza. T. 1, 447–479. Warszawa: Wydawnictwo „Iskry”, 2012.
26.Romaniuk, Radosław. Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo „Iskry”, 2012.
27.Romaniuk, Radosław. „Katastrofa”. W: tegoż, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. T. 1, 480–513. Warszawa: Wydawnictwo „Iskry”, 2012.
28.Romaniuk, Radosław. „Pożegnania”. W: tegoż, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. T. 1, 514–552. Warszawa: Wydawnictwo „Iskry”, 2012.
29.Romaniuk, Radosław. „Umieralnia”. W: tegoż, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. T. 2, 590–619. Warszawa: Wydawnictwo „Iskry”, 2017.
30.Twardowski, Jan. „Stawisko”. W: Anna Iwaszkiewiczowa – w setną rocznicę urodzin, red. Alina Brodzka et al., 15–18. Podkowa Leśna: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, 1997.