Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.2.15-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Autorzy: AGNIESZKA CZYŻAK ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: autofikcja autobiografia fikcja autentyzm
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:6 (93-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem tekstu było podjęcie próby stworzenia definicji pojęcia autofikcji. Zbiór strategii artystycznych tak określanych został ukazany jako łączenie fikcji z materią osobistych doświadczeń w ramach fabularnych porządków. Autofikcję można uznać za odmianę działań autobiograficznych opartych na szczególnej grze z odbiorcami oraz wpisujących się we współczesne, powszechnie akceptowane praktyki komunikacyjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bolecki, Włodzimierz, Ryszard Nycz, red. Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2004.
2.Bolecki, Włodzimierz, Ryszard Nycz, red. Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy kul¬tury. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2004.
3.Czaja, Dariusz. Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersy¬tetu Jagiellońskiego, 2004.
4.Czermińska, Małgorzata. „Narrator – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność”. W: Polo¬nistyka w przebudowie, t. 1, red. M. Czermińska, 211–223. Kraków: Universitas, 2005.
5.Ćwiek, Jakub. Topiel. Warszawa: Marginesy, 2020.
6.Domańska, Ewa. „Autofikcja Joanny Bator”. Teksty Drugie 2–3 (2003): 336–345.
7.Doubrovsky, Serge. Fils. Paris: Éditions Galilée, 1977.
8.Foucault, Michel. Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Tłum. Michał P. Markowski. War¬szawa: Fundacja Aletheia, 1999.
9.Karpowicz, Agnieszka. Proza życia. Mowa, pismo, literatura. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersy¬tetu Warszawskiego, 2012.
10.Kuczok, Wojciech. Gnój. Warszawa: W.A.B., 2003.
11.Nasiłowska, Anna. „Złe wychowanie jako norma”. Teksty Drugie 6 (2018): 7–10.
12.Nycz, Ryszard. Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków: Universitas, 2001.
13.Nycz, Ryszard. „Tekstowe doświadczenia”. Teksty Drugie 1–2 (2010): 6–12.
14.Rewers, Ewa, red. Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie. Warszawa: Narodowe Centrum Kul¬tury, 2014.
15.Tulli, Magdalena. Szum. Kraków: Znak, 2014.
16.Tulli, Magdalena. Włoskie szpilki. Warszawa: Nisza, 2011.
17.Turczyn, Anna. „Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna”. Teksty Drugie 1–2 (2007): 207–214.
18.Wiegandt, Ewa. „To Magdaleny Tulli”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 22 (2013), 42: 143–156.