Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.2.15-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (15) 2020
Wirus i pamięć. Wątki mnemoniczne w pamiętnikach z czasów koronawirusa

Autorzy: MAŁGORZATA ŁUKIANOW ORCID
Polska Akademia Nauk

MATEUSZ MAZZINI ORCID
Polska Akademia Nauk
Słowa kluczowe: pamiętniki pandemia COVID-19 pamięć zbiorowa stan wojenny II wojna światowa
Rok wydania:2020
Liczba stron:11 (215-225)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wątków mnemonicznych zawartych w materiale zgromadzonym w ramach konkursu „Pamiętniki Pandemii”. Tekst koncentruje się na dostrzeganych przez autorów pamiętników podobieństwach pomiędzy pandemią COVID-19 a wydarzeniami z przeszłości, również tymi, w których nie uczestniczyli bezpośrednio lub które dotyczyły jedynie wąskiej grupy polskiego społeczeństwa. Zgromadzony materiał autorzy analizują na trzech płaszczyznach: postrzegania pandemii koronawirusa jako wojny, na której wirus jest wrogiem; narodowego ramowania koronawirusa i pandemii oraz doświadczania materialnych braków i odwoływania się do historycznych strategii radzenia sobie z niedoborem. Konstrukcja doświadczeń pandemicznych pozwala na wpisanie indywidualnych postaw w ciągłość historyczną całości losów narodu polskiego. Dzięki analogiom między własnym zachowaniem a bohaterskimi czynami przodków – niedookreślonych, niesprecyzowanych – narracje prezentowane przez autorów wpisują się w nurt najszlachetniejszych rozdziałów współczesnej historii, głównie tych związanych z walką o przetrwanie i wolność, zyskują również wymiar wspólnotowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literatura
2.Chałasiński, Józef. „Pamiętnikarstwo jako świadectwo przeobrażeń narodu polskiego”. W: Pamięt¬niki Polaków 1918–1978. Antologia pamiętnikarstwa polskiego, red. Bronisław Gołębiowski, Mie¬czysław Grad, Franciszek Jakubczak, 7–20. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.
3.Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012.
4.Kersten, Krystyna, Tomasz Szarota. „Materiały pamiętnikarskie z dwudziestolecia Polski Ludowej (Uwagi krytyczne i próba systematyzacji)”. Kwartalnik Historyczny 2 (1964): 505–517.
5.Olick, Jeoffrey. „Collective Memory: The Two Cultures”. Sociological Theory 17 (1999): 333–348. https://doi.org/10.1111/0735-2751.00083
6.Róg-Świostek, Mieczysław, Zdzisław Lubowicz, Wanda Chodorowska. Wspomnienia chłopów z lat 1939–1948. T. 1–4. Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.
7.Welzer, Harald. „Re-narrations: How pasts change in conversational remembering”. Memory Stu¬dies 3 (2010): 5–17. https://doi.org/10.1177/1750698009348279
8.Znaniecki, Florian. „Znaczenie dokumentów autobiograficznych dla badań socjologicznych”. Kul¬tura i Społeczeństwo 3 (1970): 117–128.
9.Materiały niepublikowane
10.Pamiętnik kobiety, ur. 1987, sygn. P94.
11.Pamiętnik mężczyzny, ur. 1975, sygn. P99.
12.Pamiętnik mężczyzny, ur. 1988, sygn. P105.
13.Pamiętnik kobiety, ur. 1965, sygn. P120.
14.Pamiętnik kobiety, ur. 1982, sygn. P228.
15.Pamiętnik kobiety, ur. 1983, sygn. P291.
16.Pamiętnik kobiety, ur. 1971, sygn. P299.
17.Pamiętnik kobiety, ur. 1942, sygn. P307.