Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.124-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 124 2016
Development possibilities for ferry transport in Adriatic-Ionian region
(Możliwości rozwoju żeglugi promowej w regionie adriatycko-jońskim)

Autorzy: Marina Zanne
University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transport

Elen Twrdy
Faculty of Maritime Studies and Transport

Bośtjan Zlak
University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transport

Maja Stojaković
University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transport
Słowa kluczowe: żegluga promowa region adriatycko-joński terminale promowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (39-52)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Adriatyk i Morze Jońskie tworzą akwen, który łączy siedem krajów Europy Południowo-Wschodniej. Ten akwen był zawsze używany jako szlak komunikacyjny, a ruch promowy rozkwitł w 1990 roku. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu dostrzega się systematyczny spadek ruchu promowego w większości portów regionu adriatycko-jońskiego. Celem artykułu jest zobrazowanie aktualnej sytuacji na rynku przewozów promowych w re­gionie adriatycko-jońskim, ze szczególnym z uwzględnieniem ruchu pasażerskiego. W artykule zaprezentowano także aktualne trendy rozwoju tego rynku i dokonano oceny jego potencjału w perspektywie długookresowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AII (2016). Who are we. Adriatic and Ionian Initiative. Available at: www.aii-ps.org/index. php/about-the-aii (1.06.2016).
2.ASF (2014). Press release. Venice: Risposte Turismo.
3.Bruzzone, A. (2012). Guidelines for ferry transportation services. Washington, D.C.: Transportation Research Board.
4.CIA (2016). The World Factbook. Central Intelligence Agency. Available at: www.cia. gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_eur.html (3.06.2016).
5.EC (2013). Blue Belt, a Single Transport Area for shipping. Brussels: European Commission.
6.EC (17.04.2015). European Commission: Mobility and Transport. Maritime ports. Available at: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports/ports_en.htm (05.2015).
7.Eurostat (12.06.2015). Maritime transport of passengers by NUTS 2 regions. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TRAN_R_MAPA_NM (1.02.2016).
8.Eurostat (14.06.2016). Gross weight of goods transported to/from main ports. European Commission ‒ Eurostat ‒ Data ‒ Database. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/ data/database?node_code=mar_go_qm_el (28.08.2016).
9.EUSAIR (2016). What is the EUSAIR? EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region. Available at: www.adriatic-ionian.eu/about (15.02.2016).
10.Find Croatia (2014). Map of Ferries around Croatian Coast. Available at: www.findcroatia. com/ (10.2014).
11.InterFerry (2016). Ferry industry facts. Available at: www.interferry.com/communications/ ferry-industry-facts/ (30.05.2016).
12.Kalenoja, H. (1996). Energy consumption and environmental effects of passenger transport modes ‒ a life cycle study on passenger transport modes. Available at: www.trafikdage.dk/td/papers/papers96/tr_og_em/kaleno/kaleno.pdf (3.06.2016).
13.Low Cost Airline Guide (2016). Low Cost Airline Route Map. Available at: www.lowcost- airline-guide.com/en/airline-route-map.htm (09.2016).
14.Martino, A., Brambilla, M. (2016). Research for TRAN Committee ‒ The EU Maritime Transport System: Focus on Ferries. European Union. Brussels: Directorate General for Internal Policies.
15.MED-IAMER (2014). Adriatic Ionian ecoregion (AIE): Maritime transport. Med Maritime Integrated Projects. Available at: http://planbleu.org/sites/default/files/upload/ files/AIo_Transport_factsheet_160115.pdf (15.02.2016).
16.Pettenati, P., Simonella, I. (2010). The maritime traffic in the adriatic sea: Past development and future prospects. Ancona.
17.Rodrigue, J.-P., Comtois, C., Slack, B. (2013). The geography of transport systems. New York: Routledge.
18.Sea Distances (2014). Port distances. Available at: www.sea-distances.org/ (10.2014).
19.SeaRates (2005). Distance map. Available at: www.searates.com/reference/portdistance/ (12.2014).
20.Wergeland, T. (2012). Ferry passenger markets. In W.K. Talley (ed.), The Blackwell Companion to Maritime Economics (pp. 161‒183). Blackwell Publishing Ltd.