Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 124 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Transformations in organising maritime transport of perishable goods


(Przeobrażenia w organizacji transportu morskiego ładunków łatwo psujących)
10 (7-16) Izabela Kotowska Więcej
2.

A method of maintaining the competitiveness of vessels on the local freight market during the repair period


(Jeden ze sposobów zapewnienia konkurencyjności statków na lokalnym rynku przewozów w czasie remontów)
9 (17-25) Oleksandr O. Leonov, Tetiana M. Leonova Więcej
3.

A formal model for planning and controlling search and rescue actions at sea


(Model planowania oraz kontroli działań poszukiwawczych i ratowniczych na morzu)
11 (27-37) Dario Medić, Anita Gudelj, Maja Krćum Więcej
4.

Development possibilities for ferry transport in Adriatic-Ionian region


(Możliwości rozwoju żeglugi promowej w regionie adriatycko-jońskim)
14 (39-52) Marina Zanne, Elen Twrdy, Bośtjan Zlak, Maja Stojaković Więcej
5.

Socio-economic benefits of the improvement of transport accessibility to the port of Szczecin


(Korzyści społeczno-ekonomiczne poprawy dostępności transportowej do portu morskiego w Szczecinie)
17 (55-71) Dariusz Bernacki, Christian Lis Więcej
6.

Gross value added in services - a case study of the sea port in Szczecin


(Wartość dodana w usługach na przykładzie portu morskiego w Szczecinie)
13 (73-85) Dariusz Bernacki, Christian Lis Więcej
7.

Development stages of comprehensive service for perishable cargo at seaports


(Etapy rozwoju kompleksowej obsługi ładunków szybko psujących się w portach morskich)
11 (87-97) Ludmiła Filina-Dawidowicz Więcej
8.

Time and cost competitiveness of inland waterway transport in relation to alternative modes of transport for hinterland of the Szczecin-Świnoujscie port complex (case studies)


(Konkurencyjność czasowa i kosztowa transportu wodnego śródlądowego w stosunku do alternatywnych form obsługi zaplecza zespołu portowego Szczecin-Świnoujście (studia przypadków))
13 (99-111) Kasper Jędrzychowski, Dariusz Karkos Więcej
9.

Technical requirements for inland navigation ships to transport compressed natural gas


(Wymagania techniczne statków śródlądowych do przewozu gazu naturalnego w postaci sprężonej)
10 (115-124) Wojciech lgnalewski, Joanna Sęk Więcej
10.

The use of advanced materials for the construction on river cruise vessels according to the latest technical requirements for inland waterway vessels in the European Union


(Stosowanie zaawansowanych materiałów w konstrukcjach pasażerskich statków śródlądowych w kontekście najnowszych wymagań technicznych Unii Europejskiej)
9 (125-133) Wojciech lgnalewski, Joanna Sęk Więcej
11.

The economic potential of regions and the development of the transport network. A case study of the regions located alongside the Oder Waterway


(Potencjał ekonomiczny regionów a rozwój sieci transportowej. Studium przypadku regionów zlokalizowanych na przebiegu odrzańskiej drogi wodnej)
16 (135-150) Marta Mańkowska Więcej
12.

Long-haul low-cost air services: revealing key competitive features of airline within airline strategy


(Długodystansowe tanie przewozy lotnicze: identyfikacja kluczowych czynników konkurencyjności strategii ,,airline within airline")
12 (151-162) Matus Materna, Anna Tomova Więcej