Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.124-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 124 2016
Socio-economic benefits of the improvement of transport accessibility to the port of Szczecin
(Korzyści społeczno-ekonomiczne poprawy dostępności transportowej do portu morskiego w Szczecinie)

Autorzy: Dariusz Bernacki
Maritime University of Szczecin Engineering-Economic Faculty on Transport

Christian Lis
The Faculty of Economics and Management
Słowa kluczowe: rozwój infrastruktury port morski efekty społeczno-ekonomiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:17 (55-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie efektów społeczno-ekonomicznych, jakie pojawią się w związku z realizacją wielkoskalowych projektów inwestycyjnych, polegających na: (1) pogłębieniu do 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin i (2) dostosowaniu w porcie Szczecin infrastruktury portowej (pogłębienie części akwatorium portowego oraz modern­izacja i pogłębienie wybranych nabrzeży) do obsługi większych statków morskich. Są to projekty komplementarne, a ich łączna realizacja umożliwi obsługę w porcie Szczecin statków w pełni załadowanych o nośności do 40 tys. ton (obecnie jest to 15 tys. ton).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brons, M., Christidis, P. (2013). External cost calculator for Marco Polo freight transport projects proposals. European Union, Joint Scientific and Policy Reports 2013.
2.Burnewicz, J. (2010). Prognozy rozwoju transportu w Polsce do roku 2030 roku. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.
3.Delhaye, E., Breemersch, T., Vanherle, K., Kehoe, J., Liddane, M., Riordan, K. (2010). COMPASS. The COMPetitiveness of EuropeAN Short-Sea Freight Shipping compared with road and rail transport, Final Report. European Commission DG Environment.
4.Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, Regional and Urban Policy (2014). Brussels.
5.Hozer, J., Bernacki, D., Lis, Ch., Kuźmiński, W. (2011). Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portów Szczecin i Świnoujście oraz otoczenia. Szczecin.
6.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2014). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku, Szczecin.
7.Najlepsze praktyki w analizach kosztów korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków unijnych (2014). Warszawa: Centrum Unijnych P rojektów Transportowych.
8.Social cost-benefit analysis Iron Rhine Final Report (2009). Brussels: European Commission Directorate General for Energy and Transport.
9.TREMOVE cost simulation model. Available at: www.tremove.org.
10.Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.