Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.124-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 124 2016
Technical requirements for inland navigation ships to transport compressed natural gas
(Wymagania techniczne statków śródlądowych do przewozu gazu naturalnego w postaci sprężonej)

Autorzy: Wojciech lgnalewski
West Pomeranian University of Technology Faculty of Maritime Technology and Transport

Joanna Sęk
West Pomeranian University of Technology Faculty of Maritime Technology and Transport
Słowa kluczowe: statki śródlądowe projektowanie statku CNG
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (115-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W żegludze śródlądowej, jednym z najważniejszych aspektów w jakich rozpatruje się zagadnienia budowy zarówno środków transportu jak i całych systemów transportowych jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania usług. Ze względu na szczególne zagrożenie jakie może spowodować uszkodzenie kadłuba jednostki przewożącej ładunki niebezpieczne, do jakich zaliczane są zbiorniki z CNG, wymagane jest określone rozplanowanie przestrzenne statku. Ważnym aspektem podczas przygotowywania koncepcji nowej jednostki jest ocena racjonalności projektu, na która składa się ocena zdolności przewozowej statku, jego bezpieczeństwo funkcjona­lne oraz koszty eksploatacji i rentowność. Na etapie ustalenia wstępnych założeń technicznych powinny zostać sprecyzowane zadania prze­wozowe, jak również powinny być wykonane analizy danych, w tym danych o statkach podobnych oraz sporządzone listy wymagań dotyczących wyboru parametrów i wymiarów głównych statków oraz parametry eksploatacyjne założonego rejonu pływania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Diagnoza polskiego transportu (2011). Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Transportu. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.
2.GUS (2014). Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Szczecin: Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności.
3.Lausen, G., Vossen, G. (2000., Obiektowe bazy danych ‒ modele danych i języki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
4.Mansurow, M. (1997). Economic safety of marine oil and gas industry (p. 598). Proc., RAO-97, vol. II.
5.Market observation Report No 18 (2014), The Inland Navigation Market in 2013 and perspective for 2014/2015 (p. 61). Central Commission for Navigation on the Rhine.
6.Semenov, I.N. (1997). Making practical decision with consideration for ship service reliability. Marine Technology Transaction, 8, 227–232.
7.Semenov, I.N. (2003). Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Vol. I: Zarządzanie bezpieczeństwem statków transportowych i obiektów oceanotechnicznych. Szczecin: Wydawnictwo PS.
8.Semenov, I.N. (2004). Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Vol. II: Zarządzanie ryzykiem innowacji w transporcie morskim. Szczecin: Wydawnictwo PS.
9.The Annual Report (2010). AMT, SPb.
10.The UNEP 2009 Annual Report (2010).