Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.124-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 124 2016
Transformations in organising maritime transport of perishable goods
(Przeobrażenia w organizacji transportu morskiego ładunków łatwo psujących)

Autorzy: Izabela Kotowska
Maritime University of Szczecin Faculty of Economics and Transport Engeenering
Słowa kluczowe: zimne łańcuchy dostaw transport morski transport kontenerowy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (7-16)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport morski ładunków łatwo psujących, ze względu na właściwości ładunku, wymaga bardzo starannego planowania czasu i technologii przewozu. Do niedawna głównym środkiem do przewozu ładunków chłodzonych były chłodniowce konwencjonalne, jednakże rewolucja kontenerowa, jaką obserwuje się od początku lat 90. silnie wpłynęła na organizację zimnych łańcuchów dostaw. Celem artykułu jest analiza zmian, jakie zaszły w technologii prze­wozów ładunków wymagających kontrolowanej atmosfery w transporcie morskim oraz ocena ich oddziaływania na inne ogniwa łańcucha transportowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Damas, P. (2013). Reefer Market Overview. Trans-Pacific Maritime Conference, Long Beach, 5 March 2013.
2.DREWRY (2011). Charter rates thaw amid shifting reefer market. Available at: www. bairdmaritime.com/index.php?option=com _ content&view=article&id =l 1116:char - ter-rates-thaw-amid-shifting-reefer-market& catid=66:container&ltemid=57.
3.DREWRY (2012). Drewry's Reefer Shipping Market Review & Forecast 2012/2013.
4.DYNAMAR (2014). Reefer Analysis: Market Structure. Conventional, Containers. Available at: www.hellenicshippingnews.com/News.aspx?ElementId=766a0e89-a7f1- 4dac-aaa0-5e8dca96be6b.
5.GDV (2016). Container Handbook. Cargo loss prevention information from German marine insures. Available at: www.containerhandbuch.de/chb e/wild/index.html?/ ebb e /wild/ wild 07 06.html.
6.Information materials of: Green Carrier, Seatrade, and Maersk.
7.Port of Rotterdam (2014). Rotterdam, hot spot for cool logistics. Available at: www.porto-frotterdam.com/sites/default/files/downloads/Rotterdam%20Cool%20Port.pdf.
8.TIS (2016). Available at: www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/kuehlcon/kuehlcon.htm (1.05.2016).
9.UNCTAD (2014). Review of Maritime Transport 2014, XI.