Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.124-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 124 2016
The use of advanced materials for the construction on river cruise vessels according to the latest technical requirements for inland waterway vessels in the European Union
(Stosowanie zaawansowanych materiałów w konstrukcjach pasażerskich statków śródlądowych w kontekście najnowszych wymagań technicznych Unii Europejskiej)

Autorzy: Wojciech lgnalewski
West Pomeranian University of Technology Faculty of Maritime Technology and Transport

Joanna Sęk
West Pomeranian University of Technology Faculty of Maritime Technology and Transport
Słowa kluczowe: pasażerskie statki żeglugi śródlądowej konstrukcja statku europejskie standardy techniczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (125-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W 2015 roku Centralna Komisja Żeglugi na Renie powołała na sesji plenarnej europejski komitet ds. sporządzania wspólnych standardów w dziedzinie żeglugi śródlądowej (Comite Europćen pour l'Elaboration de Standards dans le Domaine de Navigation Interieure - CESNI). Misją nowego tworu jest przygotowywanie i wdrażanie szerokiego spektrum standardów technicznych w żegludze śródlądowej, a także ujednolicanie obecnych wymogów we wszystkich państwach Unii Europejskiej. 26 listopada 2015 roku CESNI przyjęła pierwszą rezolucję-Europe­jska norma ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (ES-TRIN). Dokument ten przyjmuje w ujednoliconej formie wymagania dyrektywy 2006/87 /UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 roku ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG). Obecnie rezolucja ES-TRIN nie jest sama z siebie obowiązująca, do czasu, aż będzie miała odniesienie do przepisów prawnych państw UE. Dyrektywa techniczna dopuszcza stosowanie nowoczesnych materiałów w konstrukcjach statków śródlądowych, które stanowią doskonałą alternatywę dla dotychczasowej technologii. Materiały takie jak FRP wpływają na odciążenie konstrukcji, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie ko­sztów eksploatacyjnych statku, zmniejsza emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz w wielu przypadkach wpływa na poprawę bezpieczeństwa podczas wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR). Available at: www.ccr-zkr. org/.
2.Directive Of The European Parliament and of The Council of 12.12.2006 laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC (2006/87/EC).
3.Ignalewski, W. (2015). Use of Fibre Reinforced Plastics (FRP) for the construction of Superstructures on River Cruise Vessels according to the latest technical requirements for inland waterway vessels in the European Union. URO-ZUT Workshop. Szczecin: West Pomeranian University of Technology, Faculty Maritime and Transport.
4.Police Regulations for the Navigation of the Rhine (2016). Strasbourg: Central Commission for Navigation of The Rhine.
5.Use of Fibre Reinforced Plastics (FRP) for the construction of Superstructures on River Cruise Vessel (2014). Strasbourg: Neptun Werft GmbH & Co.KG.