European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.17/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 17, 1/2016
The implementation of HRM functions in hotel enterprises in Opole Province

Autorzy: Agnieszka Gawlik
Opole University of Technology

Maja Zagórna-Goplańska
Opole University of Technology
Słowa kluczowe: hotel enterprises Opole Province HRM HRM functions
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:6 (21-26)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of this article is to explore the present status of performance of human resource management (HRM) functions within the area of organizational solutions, as well as human resources planning. The article a research study and presents current organizational solutions for managing human resources in hotel enterprises located in Opole Province, as well as makes an attempt to identify the factors that determine the present form of the performed tasks in this dimension. It also emphasizes the significance of the human resources in the context of the effectiveness of hotel company.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becker, G.S. (1993). Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, Chicago: The University of Chicago Press.
2.Borkowski, S. & Wszendybył, E. (2007). Jakość i efektywność usług hotelarskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 33, 159.
3.Dworzecki, Z. (2001). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi — w stronę paradygmatu organizacji uczącej się. Zarządzanie zasobami ludzkimi. No 1.
4.Golnau, W. Kalinowski, M. & Litwin J. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: CeDeWu. 92.
5.Górska, J. (2002). Diagnozowanie potrzeb kadrowych. In: Makowski, K. ed. Instrumentarium Zarządzania zasobami Ludzkimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. 150-151.
6.Lipowska, J. (2012). Determinanty motywacji wewnętrznej. Czy można zmotywować każdego pracownika? Zarządzanie zasobami ludzkimi. No 3-4.
7.Listwan, T. ed. (2010). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. 79.
8.Ludwiczyński, A. Król, H. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 504-505, 514.
9.Lundy, O. Cowling, A. (2000). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. 189-193.
10.Oleksyn, T. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business. 161.
11.Panasiuk, A. ed. (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 377.
12.Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE. 110.
13.Puciato, D. Goranczewski, B. & Łoś, A. (2011). Rola zasobów ludzkich w funkcjonowaniu biur podróży w opinii właścicieli i menadżerów. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. No 12: 194-196.
14.Rastogi, P. N. (2000). Sustaining enterprise competitiveness – is human capital the answer? Human Systems Management. No 19: 193-203.
15.Schultz, T. W. (1971). Investments in human capital. New York: Macmillan.
16.Sekuła, Z. (2001). Planowanie zatrudnienia. Kraków: Oficyna Ekonomiczna ABC. 9.
17.Strużyna, J. (2002). Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 125.
18.Tokarz, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Difin. 41.
19.Wright, P. M. Dunford, B. B. & Snell, S. A. (2001). Human resources and the resource-based view of the firm. Journal of Management. No 27: 701-721.
20.Youndt, M. A. Snell, S. A. Dean, J. W. & Lepak, D. P. (1996). Human resource management, manufacturing strategy and firm performance. Academy of Management Journal. No 39: 836-866.
21.Zagórna-Goplańska, M. (2012). Kapitał ludzki w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, Studia i Monografie Politechniki Opolskiej. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. 5-6.