Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

Autorzy: Agnieszka Sokołowska-Durkalec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Justyna Jaskólska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny kapitał relacyjny wizerunek
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (109-119)
Klasyfikacja JEL: M12 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy relacji, które zachodzą między kapitałem intelektualnym a wizerunkiem. Przyjęto, że z jednej strony na kapitał intelektualny, w ramach jednego z jego komponentów – kapitału relacyjnego, składa się problematyka wizerunku i sposobów jego kształtowania, z drugiej strony – kapitał intelektualny może być traktowany jako swoisty instrument wspomagający ów proces. Celem artykułu jest identyfikacja wybranych relacji między komponentami kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa a działaniami związanymi z kształtowaniem wizerunku. Ważną rolę w kształtowaniu odpowiedniego wizerunku odgrywają takie komponenty, jak kapitał relacyjny oraz – w ramach kapitału strukturalnego/organizacyjnego – kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk, M. (2016). Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/2 (80), 11–20.
2.Budzyński, W. (2003). Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
3.Chomiak-Orsa, I. (2013). Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4.Chomiak-Orsa, I. (2014). Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wiedzy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2 (40), 27–40.
5.Dąbrowski, T.J. (2010). Reputacja przedsiębiorstw. Tworzenie kapitału zaufania. Kraków: Wolters Kluwer.
6.Fazlagić, J. (2013). Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
7.Juchnowicz, M. (red.) (2016). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Koźmiński, A.K., Jemielniak, D. (2011). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Morawski, M., Prudzienica, M. (2011). Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10.Perechuda, K. (2005). Kreowanie wiedzy na tle współczesnych koncepcji zarządzania. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 85–126). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Przybyła, M. (2001). Organizacja oparta na wiedzy (learning organization). W: M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej (s. 424–428). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
12.Rzempała, J. (2007). Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453. Ekonomiczne Problemy Usług, 8, 223–232.
13.Samul, J. (2013). Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa – teoria a praktyka. Ekonomia i Zarządzanie. Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2 (5), 230–241.
14.Serafin, K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 222, 87–100.
15.Sokołowska, A. (2005). Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 127– 171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Strategor (2001). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
17.Sveiby, K.E. (2008). Intellectual Capital and Knowledge Management. Pobrane z: www. sveiby.com (15.02.2018).
18.Tkaczyk, J., Rachwalska, J. (1997). Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, 5, 5–10.
19.Ujwary-Gil, A. (2009). Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
20.Walecka, A. (2016). Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie. W: E. Stańczyk-Hugiert, J. Kacała (red.), Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne (s. 158–170. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.