Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Marketing online następcą marketingu tradycyjnego

Autorzy: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: marketing marketing online marketing internetowy marketing w mediach społecznościowych e-commerce
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (9-20)
Klasyfikacja JEL: M20 M30 N00 O10 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Marketing online we współczesnej gospodarce stał się narzędziem, które wypiera działania marketingu tradycyjnego. Łatwość dostępu do internetu sprawia, że sprzedaż produktów/ usług może być realizowana na większą skalę niż dotychczas. Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału, jaki generuje wykorzystanie marketingu online, i wskazanie jego znaczenia dla współczesnych przedsiębiorstw. Do zrealizowania celu dokonano przeglądu literatury tematu oraz analizy danych liczbowych charakteryzujących użytkowników internetu, mediów społecznościowych i rynku e-commerce w Polsce i na świecie. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest zrozumienie fenomenu współczesnego marketingu online oraz rozpoznanie korzyści, jakie generuje on dla przedsiębiorstw. Otrzymane wyniki, potwierdzające rosnące znaczenie marketingu internetowego we współczesnych przedsiębiorstwach, wskazują na konieczność wykorzystania internetu i mediów społecznościowych w marketingu współczesnych przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, G., Kotler, P. (2012). Marketing. Kraków: Wolters Kluwer.
2.Berkley, H. (2009). Marketing internetowy w małej firmie. Gliwice: Helion.
3.Dziekoński, M. (2014). Marketing 3.0. W: J. Królewski, P. Sala (red.), E-Marketing współczesne trendy. Pakiet startowy (s. 18–38). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
4.Frąckiewicz, E. (2006). Marketing internetowy. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
5.Lee, B. (2017). Tradycyjny marketing jest już martwy. Pobrane z https://www.hbrp.pl/b/tradycyjny-marketing-jest-juz-martwy/BpSeMR6B (1.02.2018).
6.Marketing dla ludzi (2015). Marketing internetowy – najpopularniejsze przykłady reklamy internetowej. Pobrane z: https://marketingdlaludzi.pl/marketing-internetowynajpopularniejsze-przyklady-reklamy-internetowej/ (8.01.2018).
7.McLeod, A. (2007). Marketing internetowy w praktyce. Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie, Gliwice: Złote Myśli.
8.Messenger (2017). Pobrane z: https://messenger.fb.com (8.01.2018).
9.Money.pl (2018a). Siła synergii. Facebook i Instagram dla firm. Pobrane z: https://msp.money.pl/facebookdlafirm/artykul/sila-synergii-facebook-i-instagram-dla-firm,123,0,2386811.html (8.01.2018).
10.Money.pl (2018b). W czym mogę pomóc? Z klientami rozmawiaj na Facebooku. Pobrane z: https://msp.money.pl/facebookdlafirm/artykul/w-czym-moge-pomoc-z-klientamirozmawiaj-na,213,0,2363349.html (8.01.2018).
11.Porter, M. (2001). Strategy and the Internet, Harvard Business Review, 3, 62–78.
12.Świerczyńska-Kaczor, U. (2012). e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej. Warszawa: Difin.
13.The Guardian (2018). Facebook Overhauls News Feed in Favor of ‘Meaningful Social Interactions’. Pobrane z: https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/facebooknews-feed-algorithm-overhaul-mark-zuckerberg (8.01.2018).
14.We Are Social (2017). Raport Digital in 2017 Global Overview. Pobrane z: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview (8.01.2018).
15.Wirtualne Media (2017). Wydatki na reklamę. Pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki-reklamowe-2017-rok-wzrosly-w-polsce-o-1-3-proc-mocno-w-goreinternet-i-kina-nieco-w-dol-telewizja (8.01.2018).
16.Zenith (2017). W tym roku wydatki na reklamę online przewyższą wydatki na reklamę w telewizji. Pobrane z https://www.zenithmedia.pl/aktualnosci/article/W-tym-roku-globalne-wydatki-na-reklame-online-przewyzsza-wydatki-na-reklame-w-telewizji-5600.html (8.01.2018).
17.Zuckerberg, M. (2018). Wypowiedź z 19 stycznia 2018. Pobrane z: https://www.facebook.com/zuck/posts/10104445245963251 (8.01.2018).