Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Rozwój regionów dzięki podnoszeniu atrakcyjności produktu narciarskiego - rola organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne

Autorzy: Jadwiga Berbeka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: turystyka narciarska produkt turystyczny ośrodki narciarskie rozwój regionu
Data publikacji całości:2018-04-27
Liczba stron:8 (67-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką odgrywa organizacja pozarządowa: Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne jako platforma współpracy różnych podmiotów w tworzeniu ośrodków narciarskich, ich funkcjonowaniu i rozwoju. W pracy zidentyfikowano kategorię: produkt narciarski i zaprezentowano metody podnoszenia jego atrakcyjności. Przedstawiono wyniki oszacowania ekonomicznego znaczenia ośrodków narciarskich w Polsce w sezonie 2015/2016. Omówiono znaczenie działalności ośrodków narciarskich dla rozwoju regionów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexandris, K., Kouthouris, C., Funk, D., Giovani, C. (2009). Segmenting Winter Sport Tourists by Motivation: The Case of Recreational Skiers. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18, 480-499.
2.Berbeka, J. (2003). Czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku sportowym. Marketing i Rynek, 5, 23-29.
3.Berbeka, J. (2004). Marketing w sporcie. Kraków: Wydawnictwo AE.
4.Berbeka, J. (2005). Analiza struktury produktu na przykładzie centrum narciarskiego. Świat Marketingu, 3. Pobrane z : http://swiatmarketingu.pl (10.03.2007).
5.Berbeka, J. (2008). Możliwości wykorzystania instrumentów marketingowych w aktywizacji sportowo-rekreacyjnej Polaków. W: G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Trendy. Działania (s. 377-382). Warszawa: PWE.
6.Berbeka, J. (2009). Możliwości zaspokajania potrzeb klientów przez ośrodki narciarskie. Resort Narciarski, 1, 54-61.
7.Berbeka, J. (2010a). Działania marketingowe salzburskiego kraju związkowego i ich znaczenie dla konkurencyjności regionu na rynku turystycznym. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku tury¬stycznym (s. 13-33). Warszawa: PWE.
8.Berbeka, J. (2010b). Turystyka sportowa jako czynnik rozwoju regionu. Handel Wewnętrzny, numer specjalny, s. 61-69.
9.Berbeka, J., Berbeka, K., (2010). Wpływ ocieplenia klimatu na działalność alpejskich ośrodków narciarskich. Folia Turistica, 22, 133-146.
10.Czernek, K. (2012). Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Kraków: Proksenia.
11.Czernek, K. (2017). Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
12.Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embededness. American Journal of Sociology, 91 (3), 481-510.
13.Page, S. (2015). Tourism Management. New York: Routlege.
14.Sirakaya, E., Woodside, A.G. (2005). Building and testing theories of decision making by travelers. Tourism Management, 26, 815-832.
15.Ski Areas of New York. Economic Value Analysis 2012/13 Season (2014). RRC Associates, Inc., Boulder.
16.Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku (2013). Warszawa: GUS.
17.Vanat, L. (2017). International Report on Snow & Mountain Tourism — Overview of the key industry figures for ski resorts. Pobrane z: http://www.vanat.ch/RM-world-report-2017-vanat.pdf (10.09.2017).
18.Węglarczyk, J., Zientalska, D. (2017). Turystyka zimowa w Polsce 2016/ 2017. Raport z badań. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.