Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W USŁUGACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY LOGIKI DOMINACJI USŁUGOWEJ

Autorzy: Jadwiga Stobiecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: usługi publiczne logika dominacji usługowej współkreowanie wartości otwarte rządzenie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (293-304)
Klasyfikacja JEL: O35 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Gwałtowne przemiany społeczne oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych zmusiły organizacje sektora publicznego do poszukiwania nowych możliwości poprawy procesu decyzyjnego w usługach publicznych. Celem artykułu jest prezentacja dwóch koncepcji wykorzystywanych głównie w sektorze prywatnym, które mają szansę przynieść również wymierne korzyści w zarządzaniu sektorem publicznym. Są to paradygmaty: logiki dominacji usługowej (service-dominant logic– SDL) oraz otwartych innowacji (open innovation). Możliwości i ograniczenia implementacji obu podejść w warunkach polskich pokazano na przykładzie Lokalnych Grup Działania. Stanowią one rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich.Składają się one z partnerów publicznych i prywatnych oraz muszą z założenia obejmować przedstawicieli różnych sektorów społeczno-ekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A vision for public services (2013). Draft version 13/06/2013. European Commission. Directorate- General for Communications Networks. Content and Technology, 1–16. Pobrane z: ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=3179.
2.Chesbrough, H.W. (2002). Graceful Exits and Foregone Opportunities: Xerox’s Management of its Technology Spin-off Companies. Business History Review, 76 (4), 803–838.
3.Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
4.Grönroos, Ch. (2008). Service Logic Revisited: Who Creates Value? And Who Co-creates? European Business Review, 20 (4), 298–314.
5.Grönroos, Ch. (2012). Conceptualising value co-creation: A journey to the 1970s and back to the future. Journal of Marketing Management, 28, 13–14, December, 1520–1534.
6.Grönroos, Ch., Ravald, A. (2011). Service as business logic: implications for value creation and marketing. Journal of Service Management, 22 (1), 5–22.
7.Holbrook, M.B. (2006). Consumption experience, customer value, and subjective personal introspection: An illustrative photographic essay. Journal of Business Research, 59 (6), 714–725.
8.Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Pobrane z: http://ksow.pl/baza-lgd.html.
9.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pobrane z: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013.
10.Kożuch, B., Kożuch, A. (2011). Istota współczesnych usług publicznych (s. 32–54). W: B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11.Lusch, R.F., Vargo, S.L. (2006). Service-dominant logic: Reactions, reflections and refinements. Marketing Theory, 6 (3), 281–288.
12.Payne, A.F., Storbacka, K., Frow, P. (2008). Managing the Co-creation of Value. Journal of the Academy of Marketing Science, 36 (1), 83–96.
13.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2000). Co-opting Customer Competence. Harvard Business Review, 78 (1), 5–14.
14.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). Co-Creation Experiences: The Next Practice In Value Creation. Journal of Interactive Marketing, 18 (3), 5–14.
15.Powell, W.W., Snellman, K. (2004). The knowledge economy. Annual Review of Sociology, 40 (1), 199–220.
16.Rogers, P., Lindsey, T.D. (2012). Principles of Open Government: Transparency, Participation & Collaboration. Open Government Series, California Research Bureau, August (s. 1–2). Pobrane z: https://www.library.ca.gov/crb/12/S-12-003.pdf.
17.Vargo, S.L., Robert, F., Lusch, R.F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, Vol. 68 (January), 1–17.
18.Vargo, S., Lusch, R. F. (2008). Service-Dominant Logic: Continuing the Evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, 36 (1), 1–10.
19.Vargo, S.L., Lusch, R.F., Akaka, M.A. (2010). Advancing Service Science with Service-Dominant Logic: Clarifications and Conceptual Development (s. 133–156). W: P.P. Maglio, C. Kieliszewski, A. Spohrer, C. James (red.), Handbook of Service Science. New York: Springer.
20.Zaltman, G. (2003). Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu (s. 1–356). Poznań: Wydawnictwo Forum.
21.Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Berry, L.L. (1985). Problems and Strategies in Services Marketing. Journal of Marketing, 49 (Spring), 41–50.