Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1965
Zawodowe choroby skóry pracowników przemysłu rybnego na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach połowów dalekomorskich

Autorzy: Jadwiga Schwann
Rok wydania:1965
Liczba stron:14 (205-218)