Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
ŁAŃCUCHY DOSTAW NA WYBRANYCH RYNKACH MIĘSA W POLSCE

Autorzy: Elżbieta Jadwiga Szymańska
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: wieprzowina wołowina mięso drobiowe łańcuch dostaw integracja
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (119-128)
Klasyfikacja JEL: Q11 Q13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badań była charakterystyka łańcuchów dostaw ma wybranych rynkach mięsa. W publikacji wykorzystano literaturę, dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz raporty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Z badań wynika, że rynki mięsa w Polsce cechuje duże rozd- robienie, co utrudnia współpracę w łańcuchach dostaw. Dotyczy to zwłaszcza producentów żywca wieprzowego oraz ubojni i przedsiębiorstw przetwórstwa mięsa. W przypadku wołowiny dodatko- wym utrudnieniem jest dwukierunkowe użytkowanie zwierząt (mleczne i mięsne). Ogranicza to siłę przetargową dostawców żywych zwierząt w kontaktach z przemysłem mięsnym i paszowym oraz sieciami handlowymi. Rozwój rynków mięsa w Polsce wymaga podjęcia działań integrujących producentów żywca (integracja pozioma) oraz producentów z sektorem przetwórstwa mięsnego (integracja pionowa). Jednym z rozwiązań w tym zakresie jest wprowadzenie od 11 lutego 2017 r. przepisów, które wymuszają obowiązek nabywania produktów rolnych od rolników na podstawie pisemnej umowy handlowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagchi, P.K. (2000). On measuring supply chain competency of nations: A developing country perspective. Cardiff: LERC.
2.Christopher, M. (1998). Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service. London: Financial Times – Prentice Hall. Guba, W., Majewski, E. (2008). Priorities for Eastern EU Agriculture from an income stabilization point of view. W: E. Berg, R. Huirne, E. Majewski, M. Meuwissen (red.), Income Stabilization in a Changing Agricultural World. (s. 52–84). Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.
3.Institute of Logistics (1998). Members’ Directory, Institute of Logistics and Transport. Corby.
4.Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016–2020 (2016). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5.Rynek mięsa. Stan i perspektywy (2017). Analizy Rynkowe, 52.
6.Seremak-Bulge, J., Jerzak, M. (2006). Rozwój systemu rynkowego. W: J. Seremak-Bulge (red.),
7.Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen. Program Wieloletni, raport nr 38 (s. 99–116). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i GospodarkiŻywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
8.Stadtler, H., Kilger, Ch. (2008). Supply Chain Management and Advanced Planning. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
9.Szymańska, E.J. (2014). Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 250–258.
10.Witkowski, J. (2010). Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. Warszawa: PWE.