Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 25 2012
DIE UNTERSCHIEDLICHEN KONZEPTE VON FREIHEIT IN SCHWEDISCH-POMMERN. FORSCHUNGSANSÄTZE ZUR ENTSTEHUNG, REZEPTION UND VERBREITUNG DER SCHWEDISCHEN FREIHEIT IM SÜDLICHEN OSTSEERAUM DER FRÜHEN NEUZEIT
(ZRÓŻNICOWANE KONCEPCJE WOLNOŚCI NA POMORZU SZWEDZKIM. STAN BADAŃ NAD GENEZĄ, RECEPCJĄ I ROZSZERZANIEM „SZWEDZKIEJ WOLNOŚCI” NA POŁUDNIOWYM WYBRZEŻU BAŁTYKU WE WCZESNYM OKRESIE NOWOŻYTNYM)

Autorzy: Stefan Herfurth
Data publikacji całości:2012
Liczba stron:12 (193-204)

Abstrakt

Główny naukowy akcent artykułu odnosi się do idei oświecenia w obszarze południowego Bałtyku w XVIII stuleciu. Królestwo Szwecji poprzez swój polityczny, gospodarczy i intelektualny wpływ konsekwentnie narzucało na Pomorzu Szwedzkim w okresie rodzenia się dążeń wolnościowych (niezależnościowych) swoją interpretację granic. Musimy być jednak świadomi istnienia wówczas na północnym obszarze Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego dwóch zróżnicowanych koncepcji wolności (niezależności) – jedna z nich była zakorzeniona w tradycji niemieckiej, druga zaś w szwedzkiej mentalności. W projekcie badawczym przedstawionym w artykule postawiono pytanie o różne treści tych dwóch niemal tożsamych pojęć zarówno na obszarze południowego Bałtyku, jak i na Pomorzu Szwedzkim. W ten sposób uwidoczniły się bezpośrednie i pośrednie wartości tego pojęcia i rola, jaką Pomorze Szwedzkie odgrywało na styku mentalności szwedzkiej ze środkowoeuropejską w okresie oświecenia.
Pobierz plik

Plik artykułu