Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-40
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa

Autorzy: Stefan Rozmus
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
Słowa kluczowe: kompetencje informatyczne usługi informatyczne informatyzacja państwa administracja publiczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (407-415)
Klasyfikacja JEL: M15 O22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) zakłada, że jednym z klu­czowych działań wspierających rozwój i jakość kadr w administracji publicznej będzie podniesie­nie ich kompetencji informatycznych. Celem artykułu jest ukazanie istotnych czynników, które zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio wpływają na możliwość uzyskania przez administrację publiczną pożądanych kompetencji informatycznych. W artykule omówiono przyczyny powodu­jące, że kompetencje informatyczne stanowią poważną barierę dla wdrożenia PZIP. Uzyskany materiał bazuje na analizie literatury przedmiotu oraz doświadczeniu autora, zdobytym podczas udziału w kilku dużych projektach informatycznych dla administracji publicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.https://mc.gov. pl/aktualnosci/informacja-o-zamykaniu-7-osi-poig (13.11.2016). https://mc.gov.pl/konsultacje/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa/kompetencje-centrum-kompetencyjne-administracji-cka-0 (28.12.2016).
2.Program zintegrowanej informatyzacji państwa (2016). Ministerstwo Cyfryzacji. Pobrano z: https ://mc.gov.pl/aktualnosci/zmieniamy-podejscie-do-cyfryzacji (28.12.2016).
3.Rozmus, S. (2017a). Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla admi¬nistracji publicznej jest możliwe? - studium przypadku. Materiały konferencyjne (w dru¬ku). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
4.Rozmus, S. (2017b). Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA. W: L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis (red.), Wyzwa¬nia współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji (s. lll- 128). Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
5.Rozmus, S. (2014). Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administra¬cji publicznej - inicjowanie projektu. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471- 485.
6.Skuteczne Zarządzanie Projektami. PRINCE 2 (2005). Tłum. polskie Managing Successful Pro¬jects with PRINCE 2. Londyn: OGC.
7.www.e-clo.gov.pl/documents/962230/14895 l 0/eclo _podstawy. ppt ( 16.10.2016).