Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Życie i dokonania Profesora Huberta Bronka

Autorzy: Hubert Bronk
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:46 (47-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Hubert Bronk – Misja uniwersyteckiego wydziału ekonomicznego postrzegana przez nauczyciela akademickiego z 50-letnim doświadczeniem naukowym i dydaktycznym............................ 47 Droga do profesury – Wniosek o nadanie przez Radę Państwa tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych Hubertowi Bronkowi, docentowi w Instytucie Ekonomiki Transportu Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej............................... 55 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Huberta Bronka................................... 64 Lista doktorów wypromowanych przez Profesora Huberta Bronka....................... 77 Zatrudnienie Profesora Huberta Bronka w okresie 1.09.1964–30.09.2015............. 78 Funkcje pełnione przez Profesora Huberta Bronka w uczelniach wyższych......... 79 Odznaczenia i medale Profesora Huberta Bronka.................................................. 80 Czy sprawowanie funkcji rektora wyższej uczelni jest zadaniem łatwym? Wywiady przeprowadzone z Profesorem Hubertem Bronkiem..................... 81