Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej

Autorzy: Andrzej Mielcarek
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
Słowa kluczowe: transport samochodowy historia Niemcy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (245-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Regulacje rozpoczęto w latach dwudziestych XX wieku pod wpływem działań Kolei Rzeszy. Kolejny etap stanowiła polityka antykryzysowa na początku lat trzydziestych. W okresie rządów nazistowskich utworzono przymusowe organizacje przedsiębiorstw samochodowych, ustalono maksymalną liczbę samochodów ciężarowych. Zadbano o interes kolei. Tę politykę kontynuowano w Republice Federalnej. Dopiero utworzenie europejskiego wspólnego rynku oznaczało liberalizację rynku przewozów samochodami.

Bibliografia

1.Boss A., Stehn J., Laase C.-F., Scharz K.-W., Bode E., Böhme H.,Horn E.-J., Roschenkron A., Sander B., Schmidt R., Deregulierung in Deutschland: eine empirische Analyse, „Kieler Studien” 1996, nr 275, s. 92, http://hdl.handle.net10419/889.
2.Burniewicz J., Transport EWG, WKiŁ, Warszawa 1991.
3.Bronk H., Doświadczenia historyczne transportu samochodowego w świetle przebiegu i oddziaływania długich cykli koniunktury, „Zagadnienia transportu” 1988, nr 1/ 2–3/4, PWN, Warszawa 1990.
4.Das deutsche Strassen- und Wegewesen im öffentlichen Haushalt mit einem Überblick über das Strassen- und Wegewesen im Ausland, Einzelschriften zur Statistik des Deutschen Reichs, nr 29, Berlin 1934.
5.Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, red. E. Eucken, K.P. Hensel, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
6.Geschichte des Verkehrswesens 6; 7; 8 Lehrbrief, II Ausgabe, Nachdruck 1961, Berlin, Elfride Rehbein. Bearb E. Rehbein, R. Keil, H. Wehner, Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen.
7.Helander S., Nationale Verkehrsplannung, Jena 1937.
8.Koehne C., Kraftfahrzeuge, Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd 6, Jena 1910.
9.Securius Th., Böning H., Güterverkehr und Spedition im Grossdeutschen Reich, I Teil Die Verkehrsmittel zu Lande und in der Luft, Berlin 1943.
10.Seidler F.W., Das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps und die Organisation Todt im Zweiten Weltkrieg, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jg. 32 (1984, Heft 4).
11.Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jg 58, 1939/40,Berlin 1940.
12.Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 59 Jg 1941/42, Berlin 1942.
13.Vahrenkamp R., Rivarly and Regulation: German Cargo Transport Policy, 1920–2000, „Working Paper in the History of Mobility” 2003, nr 2, Status 25 May 2009.
14.Vahrenkamp R., Die Gütertransportpolitik in Deutschland 1920–1940, „Working Papers in History of Mobility” 2005, nr 5, Status: 10 September 2008.
15.Vahrenkamp R., Die Entwicklung der Speditionen in Deutschland 1880 bis 1938: Neue Geschäftsfelder, neue Kooperationsformen und neue Regulierungen, „Working Papers in the History of Mobility” 2007, nr 11, Stand: 15 November 2008.
16.Vahrenkamp R., Von der Eisenbahnlogistik zur Lastkraftwagenlogistik in Deutschland 1880 bis 1933, „Working Papers in the History of Mobility” 2009, nr 12, Stand: 12. Dezember 2010.