Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism
(Ekonomika transportu – od ortodoksji do pragmatyzmu)

Autorzy: Ignacy Chrzanowski
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
Słowa kluczowe: ekonomika transportu teoria ekonomii logistyka inżynieria transportu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (211-222)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł napisany został z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora dr. hab. inż. Huberta Bronka. Jubilat jest nieprzerwanie związany ze szczecińskim środowiskiem ekonomistów transportu. Jako jeden z nielicznych pracowników nauki ciągle aktywnych zawodowo miał okazje śledzić ewolucje tej dyscypliny; od głębokiej ortodoksji wzorowanej na modelu praktykowanym w b. ZSRR poprzez okres transformacji systemowej po czerwcu 1989 roku aż po obecny etap zdominowany przez niezwykle szeroki wachlarz zagadnień związanych z funkcjonowaniem łańcuchów logistycznych.

Bibliografia

1.Baier L., Bergstrand J.N., The Growth of World Trade: Transport Costs and Income
2.Similarity, “Journal of International Economics” 2001, No. 53 (1).
3.Boyer K.D., Principles of Transportation Economics, Addison–Wesley 1998.
4.Economic Influences on Logistics, CITT; www.citt.ca/cclp/index.
5.Heggie I., Transport Engineering Economics, McGraw-Hill 1972.
6.Hummels D., Transportation Costs and International Trade in the Second Era of
7.Globalization, “Journal of Economic Perspective” 2007, Vol. 21, No. 3.
8.Jacks D.S., Pendakour K., Global Trade and the Maritime Transport Revolution, Simon
9.Fraser University. Vancouver 2007.
10.Janelle D.G., Beuthe M., Globalization and Research Issues in Transport, “Journal of Transport Geography” 1997, Vol. 5, No. 3.
11.Meyer J.R., Techniques of Transportation Planning, Vol. 1&2, The Brooking Institution, Washington 1971.
12.Piotrowski K., Czynnik przestrzeni w zarządzaniu gospodarką socjalistyczną, PWN, Warsaw 1978.
13.Piskozub A., Szczecińskie spotkania i przyjaźnie, in: 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 628, Szczecin 2010.
14.The Great Soviet Encyclopedia, Moscow 1979. Wikibooks, Transportation Economics. Introduction, last modified on 28 October 2012