Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Profesor Hubert Bronk – uczony, organizator, dydaktyk, kolega

Autorzy: Elżbieta Załoga
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Józef Stanielewicz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:6 (23-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Profesor Hubert Bronk w oczach przyjaciół i współpracowników