Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Giełdy frachtowe jako narzędzia ws pomagające efektywność wykorzystania taboru samochodowego

Autorzy: Mateusz Dziechciarz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: System Trans.eu tabor samochodowy efektywność transport samochodowy giełdy transportowe giełdy frachtowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (357-370)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport samochodowy, jako najczęściej wykorzystywana gałąź transportu w ra mach Unii Europejskiej, podlega ciągłemu rozwojowi zarówno pod względem infrastruktury jak i środków transportu. Ważnym elementem we wspieraniu transportu samochodowego są giełdy frachtowe, wykorzystujące zasoby internetu programy giełdowe pozwalają w szybki i skuteczny sposób znaleźć przestrzeń ładunkową dla gestora ładunku lub zorganizować załadunek dla pojazdu. Pomimo mnogości funkcji, giełdy frachtowe są obsługiwane intuicyjnie, dzięki czemu liczba przedsiębiorstw korzystających z nich stale rośnie. Dla większości użytkowników giełdy frachtowe mają duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak pokazały badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu, zastosowane w giełdach frachtowych rozwiązania pozwalają ograniczyć czas poszukiwania nowej oferty transportowej oraz zwiększają efektywności wykorzystania taboru samochodowego. Ponadto w wypadku części przedsiębiorstw okres pracy z giełdą zbiegł się ze zwiększeniem taboru samochodowego.

Bibliografia

1.Brousseau E., E-Commerce in France: Did Early Adoption Prevent the Development?, „The Information Society: An International Journal” 2003, nr 19 (1).
2.Cargo News, Giełda transportowa katalizatorem biznesu, www.cargonews.pl/gielda-transportowa-katalizatorem-biznesu/#.
3.Clements B., Disintermediation as a Potential Consequence to the Creation of Electronic Freight Exchanges, „Supply Chain Practice” 2001, vol. 3, nr 4.
4.Główne tabele dotyczące transportu, Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/main-tables.
5.Grzelak T., Zastosowanie technologii GPS, GPRS, wykorzystanie Internetu oraz systemu zdalnego zarządzania ruchem (ATMS) we współczesnym transporcie. Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
6.Lewandowski P., Dziechciarz M., Wpływ giełd transportowych na sektor TSL, „Logistyka” 2011, nr 5.
7.Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
8.Mieszaniec J., Ogrodnik R., Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
9.Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
10.Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A, Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
11.Transport, red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.