Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Uogólniony koszt podróży na przykładzie wyboru komunikacji miejskiej i samochodu osobowego

Autorzy: Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: uogólniony koszt podróży komunikacja miejska samochód osobowy analiza kosztowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (73-82)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Użytkownicy transportu wielokrotnie stają przed dylematem maksymalizacji użyteczności z wykorzystania dw.ch zasob.w – czasu i pieniędzy w odniesieniu do usługi transportowej. Postrzegana wartość usługi transportowej dla pasażera jest rezultatem tego, co otrzymał, w konfrontacji z pełnymi kosztami zaspokojenia potrzeby transportowej. Wyraża je pojęcie uog.lnionego kosztu podr.ży (generalized cost), kt.re obejmuje koszty finansowe, koszty czasu, dyskomfortu i inne elementy, kt.re mogą być postrzegane przez użytkownika jako koszty. W artykule przedstawione zostały uog.lnione koszty podr.ży na przykładzie wyboru samochodu osobowego i komunikacji miejskiej. Użytkownicy samochod.w osobowych, por.wnując możliwość przemieszczania się samochodem osobowym i środkami komunikacji miejskiej, często nie uwzględniają pełnych koszt.w eksploatacji samochodu osobowego. O ile w transporcie miejskim funkcjonują jednorodne stawki zr.żnicowane pod kątem przyjętej taryfy, o tyle w przypadku motoryzacji indywidualnej koszt nie ogranicza się wyłącznie do zużytego paliwa. W artykule przedstawiono pojęcie kosztu uog.lnionego na podstawie badań rynkowych zrealizowanych w Szczecinie oraz zaproponowano metodę liczenia tego kosztu w komunikacji miejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Button, K. (2010). Transport Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
2.Estache, A., Rus de, G. (red.). (2000). Privatization and Regulation of Transport Infrastructure. Guidelines for Policymakers and Regulators. Washington: The World Bank Institute.
3.Gorlewski, B. (2012). Kolej dużych prędkości. Uwarunkowania ekonomiczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Grosso, M. (2011). Variables Influencing Transport Mode Choice: A Generalized Cost Approach. Messina: Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica. Pobrane z: http://www.sietitalia.org/wpsiet/Grosso_Monica_Siet_2011.pdf (9.07.2016).
5.Szarata, A. (2005). Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P = R), praca doktorska, Kraków. Pobrane z: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i2/i9/i8/r3298/SzarataA_OcenaEfektywnosci. pdf (9.07.2016).
6.Transportation Cost and Benefit Analysis II – Travel Time Costs. Victoria Transport Policy Institute. Pobrane z: http://www.vtpi.org/tca/tca0502.pdf (6.07.2016).
7.Załoga, E. (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
8.Żochowska, R. (2013). Uogólniony koszt podróży jako kryterium oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego w mieście. Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej.