Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 29 (2015)
Od emocji do komunikacji. Gilles Deleuze’a analiza problemów reprezentacji, pragnienia i poznawania

Autorzy: Paulina Kłos-Czerwińska
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: pragnienie, tworzenie, transgresja pragnienie tworzenie transgresja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:25 (87-111)

Abstrakt

The article presents the analysis of the problems of representation, desire and acquiring knowledge as the foundations of Gilles Deleuze’s thought. However, the analysis of these problems can significantly contribute also to the understanding of the issue of symbolic and affective poverty, as it was formulated by Bernard Stiegler, noticed and described much earlier by Deleuze, though taking visible shapes nowadays in connections with the workings of capitalist, consumptionist, economically driven societies. The analysis of each of the presented topics reveals hidden dependencies between the understanding of the problem of knowledge and the perception of sensibility of the Other. To be able to communicate the vast diversity of emotions in the confrontation with a difference, it is good to stay open for what Deleuze indicates: the multiplication of the possibilities of living, and in result, to learn to affirm them as a part of social enterprise, whenever they stay in agreement with presumed powers of critical mind.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blanchot M., L’Entretien in ni, Paris: Gallimard 1969.
2.Deleuze G., Pourparlers 1972–1990, Paris: Minuit 1990.
3.Deleuze G., Nietzsche i lozo a, tłum. B. Banasiak, Warszawa: Spacja–Pavo 1993.
4.Deleuze G., Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa: Wydawnictwo KR 1997.
5.Deleuze G., Filozo a krytyczna Kanta. Doktryna władz, tłum. B. Banasiak, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1999.
6.Deleuze G., Empiryzm i subiektywność. Esej o naturze ludzkiej według Hume’a, tłum. K. Jarosz, Warszawa: Wydawnictwo KR 2000.
7.Deleuze G., Proust i znaki, tłum. M.P. Markowski, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2000.
8.Deleuze G., Negocjacje 1972–1990, tłum. M. Herer, Wrocław: Wydawnictwo Na- ukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP 2007.
9.Deleuze G., Logika sensu, tłum. G. Wilczyński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
10.Descombes V., To samo i inne. Czterdzieści pięć lat lozo i francuskiej (1933–1978), Warszawa: Spacja 1996.
11.Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matu- szewski, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2010.
12.Foucault M., Madness and Civilization. A History of Insanity in the Age of Reason, tłum. R. Howard, New York: Vintage Books 1988.
13.Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, War- szawa: Wydawnictwo Aletheia 2009.
14.Foucault M., Theatrum Philosophicum, tłum. R. Hurley [i in.], [w:] Aesthetics, Method, and Epistemology, Essential Works of Foucault 1954–1984, J. Faubion (red.), London: Penguin Books 2000, s. 343–368.
15.Foucault M., The Thought of the Outside, tłum. R. Hurley [i in.], [w:] Aesthetics, Method, and Epistemology, Essential Works of Foucault 1954–1984, J. Faubion (red.), London: Penguin Books 2000, s. 147–169.
16.Herer M., Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje, Kraków: Universitas 2006. Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, t. 1, tłum. C. Znamierowski, Warszawa: PWN 1963.
17.Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, t. 2, tłum. C. Znamierowski, Warszawa: PWN 1963.
18.Hume D., Badania dotyczące zasad moralności, tłum. A. Hochweld, Warszawa: PWN 1975.
19.Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukasiewicz, K. Twardow- ski, Warszawa: PWN 1977.
20.Kant I., Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa: PWN 1986. Nietzsche F., La Volonté de puissance. Essai d’une transmutation de toutes les
21.valeurs, tłum. G. Blanquis, Paris: Firmin-Didot 1947.
22.Stiegler B., Jak przemysł kulturowy niszczy jednostkę, tłum. M. Kropiwnicki, „Le Monde diplomatique. Edycja polska” 6, www.monde-diplomatique.pl (2008).