Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce

Autorzy: Lidia Kłos
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: rynek spożywczy napoje bezalkoholowe preferencje konsumenckie
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (247-256)
Klasyfikacja JEL: D11 H31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie trendów oraz aktualnej sytuacji na rynku napojów bezalkoholowych w Polsce. W tym celu dokonano analizy rynku napojów bezalkoholowych w Polsce na tle wybranych państw UE oraz jej prognozy, opartej na danych instytucji badających rynek napojów bezalkoholowych. Jako metodę badawczą zastosowano analizę materiałów wtórnych, głównie Euromonitor International, oraz instytucji statystycznych (Eurostatu i Głównego Urzędu Statystycznego) i badania konsumenckiego zrealizowanego przez firmę badawczą Norstat. Okres badawczy obejmuje lata 2010–2015 z perspektywą 2016–2020. Rynek napojów bezalkoholowych został podzielony na sześć kategorii: woda butelkowana, napoje gazowane, soki, nektary i napoje owocowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, herbata i kawa RTD (ready-to-drink).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Branża spożywcza i branża napojów w Niemczech (2015). German Trade and Inwest.
2.Drewnowska, B. (2013). Kryzys i nowe trendy zmiennego rynku napojów. Rzeczpospolita, 24 stycznia.
3.Kłos, L. (2016). Spożycie wody butelkowanej w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze. Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 14 (1).
4.Koniunktury w gospodarce polskiej (2017). Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 31.
5.Latour, T. (2009). Kryteria oceny i wymagania dotyczące warunków produkcji i jakości wody w opakowaniach jednostkowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9, 319–322.
6.Pluta, A. (2016). Zachowania współczesnych konsumentów a funkcjonowanie organizacji. Studia i Prace WNEIZ US, 43 (3).
7.Raport wody funkcjonalne (2014). Pobrane z: www.raport_wody_funkcjonalne.pdf (28.03.2017).
8.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, Dz.U. nr 85, poz. 466.
9.Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce (2016). KPMG – Międzynarodowa Sieć Firm Audytorsko-Doradczych w Polsce. Warszawa.
10.Wojtaszek, T. (2011). Rewolucja w wodach butelkowanych. Środowisko, 10 (442), 27–29.
11.www.zenithinternational.com (28.03.2017).