Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Bariery ekoinnowacji w przedsiębiorstwach

Autorzy: Paweł Bartoszczuk
Szkoła Głowna Handlowa
Słowa kluczowe: ekoinnowacje organizacyjne produktowe procesowe przedsiębiorstwo
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (125-136)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono definicje, podział i bariery ekoinnowacji. Jest to pojęcie trudne do zdefiniowania i trwają wciąż dyskusje, na ile definicja innowacji może być zastosowana do ekoinnowacji. Skutkiem proekologicznych działań jest nie tylko poprawa jakości środowiska, ale równoczesne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. zmniejszenie wymierzanych kar czy opłat za zanieczyszczanie środowiska. Na podstawie danych z fundacji Gallupa oceniono wpływ różnych barier na wprowadzenie ekoinnowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach europejskich .
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen M., Eco-Innovation – Towards a Taxonomy and a Theory, „25th Celebration DRUID Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation – Organizations, Institutions, Systems and Regions”, Copenhagen 2008.
2.Arundel A., Kemp R., Measuring Eco-Innovation, United Nations University – Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, Maastricht 2009.
3.Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
4.Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
5.Marchi De V., Environmental Innovation and R & D Cooperation: Empirical Evidence from Spanish Manufacturing Firms, „Research Policy” 2012, no. 41.
6.Fussler C., James T., Driving Eco-Innovation: A Break through Discipline for Innovation and Sustainability, Pearson Education, London 1996.
7.Gallup, Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-Innovation. Analytical Report, Flash Eurobarometer 2011, no. 315.
8.GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2006–2009, Warszawa 2009, http://www.stat.
9.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2006-2009.pdf2009 (1.08.2015).
10.Janasz W., Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005.
11.Kassenberg A., Kasseberg P., Ecoinnovation in Poland, Ecoinnovation Observatory, Country profile 2011.
12.Kassenberg A., Śniegocki A., Rola Ekoinnowacji w niskoemisyjnej transformacji, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011.
13.Kemp R., Pearson A., Measuring Eco-Innovation, final report of MEI project for DG Research of the European Commission, Brussels 2008.
14.Ottman J., The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding, Greenleaf Publishing, Brussels 2011.
15.Reid A., Miedziński M., Eco-Innovation. Final Report for Sectoral Innovation Watch, 70 Report, Technopolis Group 2008, www.technopolis-group.com/resources/downloads/661_report_final.pdf.
16.Rennings K., Redefining Innovation – Eco-Innovation Research and the Contribution from Ecological Economics, „Ecological Economics” 2000, no. 32.
17.Schiederig T., Tietze F., Herstatt C., Green Innovation in Technology and Innovation mManagement – an Exploratory Literature Review, „R & D Management” 2012, no. 42.
18.Steward F., Opponent Note: Ecoinnovation – Enviromental Benefits, „Economic Growth and Job Creation” 2006, Green Roads to Growth, Proceedings of Expert and Policy Maker Forums, Kopenhaga, 1–2 marca, 2006 r., http://www.dors.dk/files/media/graphics/Synkron
19.Woźniak L., Trinks R., Bącal W., Ekoinnowacje – nowy paradygmat, odmienna gospodarka, proekologiczna świadomość przedsiębiorców, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowic
20.Ziółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, w: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.