Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Działalność edukacyjna leśnych kompleksów promocyjnych w polsce – wyniki badań

Autorzy: Hanna Kruk
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: zrównoważone leśnictwo leśne kompleksy promocyjne edukacja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (45-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zgodnie z przyjętymi w ustawie o lasach założeniami, leśne kompleksy promocyjne (LKP) są kompleksami leśnymi o szczególnym znaczeniu gospodarczym, ekologicznym, społecznym i edukacyjnym. Są one także uznawane za element zrównoważonej gospodarki leśnej. Na początku 2015 r. przeprowadzono badania ankietowe dotyczące m.in. roli LKP w budowaniu świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Celem artykułu jest przedstawienie uzyskanych wyników z uwzględnieniem prowadzonych form edukacji leśnej w LKP, grup odbiorców i najczęściej prezentowanych tematów zajęć.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.bip.lasy.gov.pl.
2.Blichtarska M., Angelstam P., Elbakidze M., Axelsson R., Skorupski M., Węgiel A., The Polish Promotional Forest Complexes: Objectives, Implementation and Outcomes Towards Sustainable Forest Management?, „Forest Policy and Economics” 2012, vol. 23.
3.Chrzanowski T., Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2013 roku, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, Warszawa 2014.
4.Forestry in the EU and the World – a Statistical Portrait 2011, Eurostat, Statistical Books 2011.
5.Fronczak K., Leśne Kompleksy Promocyjne. Las w dziewiętnastu odsłonach, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2007.
6.Gamborg C., Larsen J.B., Back to Nature – a Sustainable Future for Forestry?, „Forest Ecology and Management” 2013, no. 179.
7.Głaz J., Założenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, w: Trwały i zrównoważony rozwój lasów. Poglądy – opinie – kontrowersje, red. K. Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 1998.
8.http://lasy.gov.pl/nasze-lasy/lesne-kompleksy-promocyjne (17.04.2015).
9.Kolk A., Ogólne tezy trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów, w: Trwały i zrównoważony rozwój lasów. Poglądy – opinie – kontrowersje, red. K. Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 1998.
10.Panagopoulos T., Linking Forestry, Sustainability and Aesthetics, „Ecological Economics” 2009, vol. 68.
11.Raport o stanie lasów w Polsce 2013, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa 2014.
12.Report of the UN Conference on Environment and Development, Annex III, A/CONF.151/26, Rio de Janeiro 1992.
13.Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 1991 r., nr 101, poz. 444 ze zm.).
14.Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 19 grudnia 1994 r. w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych, www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl.