Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 51.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Prevalence of Arterial Hypertension among Students of West Pomeranian Voivodeship
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
2. Short communication: directing Cheerleader’s Gaze Influences Motor Behaviour in Somersaults
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
3. Działalność edukacyjna leśnych kompleksów promocyjnych w polsce – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
4. Teoretyczne aspekty konkurencyjności międzynarodowej - koncepcja katalizatora produktywności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
5. The Tourism Potential of the Counties Located in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
6. Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich – czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
7. Wyzwania i zagrożenia rozwojowe ośrodków uzdrowiskowych na przykładzie Dolnego Śląska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
8. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
10. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
11. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
12. Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
13. Rodzaje i systemy płatności elektronicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
14. Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
15. Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
16. Flexibility Program among Lower Secondary School Students and Physical Fitness Indicators Assessed in the Convention of Health-related Fitness (H-RF)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
17. Age Differences in Psychoactive Substance Abuse in Population of the Republic of Belarus
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
18. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
19. Ojciec odchodzi
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
20. Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
21. The Quality of Life of the Residents of Tourist Reception Areas According to Selected Indicators
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
22. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
23. Obszary przyrodnicze a rozwój turystyki w gminach powiatu poznańskiego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
24. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
25. Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
26. Ryzyko w sektorze publicznym w kontekście zintegrowanej informatyzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
27. Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
28. Wykorzystanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w Polsce w procesie fundraisingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
29. The Assessment of the Occurrence of Benign Hypermobility Joint Syndrome in Physiotherapy Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
30. Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
31. Raportowanie informacji pozafinansowych grup kapitałowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
32. Wymiar społeczny funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
33. „Student jako klient” – dylemat procesu marketyzacji współczesnych uczelni
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
34. The Offer of Tourism And Recreation Business Entities Under Social Programmes on the Example of The Large Family Card
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
35. Zapiski z (przechodniości) bezradności
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
36. Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
37. Prevalence of Depressive Symptoms among Young Adults in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Przejdź
38. Comparison of risk identification and assessment methods in projects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
39. The role of local communities in sustainable tourism development - Noteć River Valley case study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
40. Długoterminowe środki zagraniczne jako pomoc w rozwoju ekonomicznym państw afrykańskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
41. Rozmiary i tempo wzrostu wielkości agregatowych jako podstawy akumulacji w niektórych państwach afrykańskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Przejdź
42. Rola podziału dochodów państwa w polityce interwencjonizmu /na przykładzie wybranych krajów afrykańskich/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
43. Wpływ bilansu handlowego na rozmiary dzielonego dochodu narodowego w niektórych państwach afrykańskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
44. Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w czynnej rekreacji fizycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
45. Non-financial reporting as a challenge for the contemporary accounting system
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
46. Sustainable development and development policy based on innovation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
47. Risk identification as a basic stage of the project risk management
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
48. The circular economy in the face of modern world challenges
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
49. The concepts of business management in the opinion of entrepreneurs
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
50. Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Przejdź
51. The Influence of the Liturgical Calendar on the Seasonality of Conception in Early Modern Poland and Silesia
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Przejdź
Strona