Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Wymiar społeczny funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce

Autorzy: Hanna Kruk
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: zrównoważone leśnictwo rozwój społeczny Leśne Kompleksy Promocyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (203-213)
Klasyfikacja JEL: O18 Q01 Q23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zgodnie z przyjętymi w ustawie o lasach założeniami, Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) to obszary leśne o szczególnym znaczeniu gospodarczym, ekologicznym, społecznym i edukacyjnym. Można przyjąć, iż ich tworzenie to praktyczny aspekt wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju do gospodarki leśnej. Wymiar społeczny funkcjonowania LKP jest trudny do określenia i zbadania. Przyjmuje się powszechnie, że dotyczy on działań, których celem jest poprawa jakości życia (obejmującej stan zdrowia, warunki bytowe, dostęp do żywności, tworzenie miejsc pracy) społeczności lokalnej, poprawę dostępności do informacji o środowisku, partycypację społeczną oraz edukację ekologiczną. Celem artykułu jest analiza działalności LKP w zakresie rozwoju społecznego w skali lokalnej, w oparciu o wyniki badań prowadzonych w LKP w 2015 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blichtarska, M., Angelstam, P., Elbakidze, M., Axelsson, R., Skorupski, M., Węgiel, A. (2012). The Polish Promotional Forest Complexes: Objectives, Implementation and Outcomes Towards Sustainable Forest Management? Forest Policy and Economics, 23, 28–39.
2.Borys, K., Śleszyński, J. (1999). Ekorozwój jako zbiór zasad. W: T. Borys (red.), Wskaźniki ekorozwoju (s. 80–93). Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
3.Fronczak, K. (2007). Leśne Kompleksy Promocyjne. Las w dziewiętnastu odsłonach. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
4.FSC Polska (2013). Krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce. FSC-STD-POL-01-01-2013 PL. Pobrano z: www.lasy.gov.pl (21.03.2017).
5.Kruk, H. (2012). Zrównoważone leśnictwo w Polsce. Handel Wewnętrzny, 1, lipiec-sierpień, 137–144.
6.Kruk, H. (2015). Działalność edukacyjna Leśnych Kompleksów Promocyjnych w Polsce – wyniki badań. Studia i Prace WNEiZ, 42 (2), 45–55.
7.PEFC Polska (2012). Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania. Norma krajowa PEFC.PEFC PL1003:2012. Pobrano z: www.pefc.pl (21.03.2017).
8.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Tekst ujednolicony. Pobrano z: isap.sejm.gov.pl (02.02.2017).