Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

4 (3-6) --- Więcej
*

Wstęp

2 (7-8) --- Więcej
1.

Rachunki wydatków na gospodarowanie zasobami naturalnymi

12 (9-20) Elżbieta Broniewicz Więcej
2.

Interpretacja wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii oczekiwanej użyteczności

11 (21-31) Anna Dubel Więcej
3.

Unijne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem znaczenia udziału Europejskiej Agencji Środowiska w jej wdrażaniu (wybrane zagadnienia)

10 (33-42) Łukasz Dubiński Więcej
4.

Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa

12 (43-54) Małgorzata Gotowska Więcej
5.

Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim

10 (55-64) Jolanta Kondratowicz-Pozorska Więcej
6.

Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji

11 (65-75) Grażyna Leśniewska Więcej
7.

Zastosowanie koncepcji Sustainable Value w analizie porównawczej przedsiębiorstw

10 (77-86) Krzysztof Posłuszny Więcej
8.

Ocena możliwości wykorzystania aukcji jako narzędzia internalizacji efektów zewnętrznych i dostarczania dóbr publicznych w rolnictwie

9 (87-95) Barbara Wieliczko Więcej
9.

Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań

14 (97-110) Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz Więcej
10.

Równowaga zewnętrzna nowych krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie finansowym

13 (111-123) Ewa Bilewicz Więcej
11.

Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku

12 (125-136) Jerzy Dudziński Więcej
12.

Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym

11 (137-147) Joanna Godlewska Więcej
13.

Dysproporcje między krajami Unii Europejskiej pod względem nakładów i efektywności działań B+R

15 (149-163) Marcin Gryczka Więcej
14.

Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim

13 (165-177) Mateusz Iwiński, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański Więcej
15.

Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego

10 (179-188) Marian Kachniarz Więcej
16.

Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki

14 (189-202) Renata Knap Więcej
17.

Wymiar społeczny funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce

11 (203-213) Hanna Kruk Więcej
18.

Ocena efektywności i ryzyka finansowego biogazowni rolniczej – studium przypadku

11 (215-225) Magdalena Ligus, Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Piotr Danielski Więcej
19.

Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych

15 (227-241) Ewa Mazur-Wierzbicka Więcej
20.

Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju

11 (243-253) Karol Mrozik, Piotr Idczak, Anna Adamska Więcej
21.

Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego. Część 1

12 (255-266) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
22.

Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego. Część 2

13 (267-279) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
23.

Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego

11 (281-291) Olga Okrzesik Więcej
24.

Bariery i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce

11 (293-303) Marlena Płonka, Roman Tylżanowski Więcej
25.

Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku

12 (305-316) Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz Więcej
26.

Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji

9 (317-325) Beata Skubiak Więcej
27.

Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014

12 (327-338) Mariusz Trela Więcej
28.

Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew

11 (339-349) Adam Zydroń, Mateusz Iwiński Więcej
*

Tomasz Rynarzewski, Katarzyna A. Nawrot, Kamil Zajączkowski, Ewa Cieślik, Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017

4 (351-354) Renata Knap Więcej